صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

A SERIES OF HIS
EPISTOLARY CORRESPONDENCE
and
convers Ations witH MANY EMIN ENT PERsons;
AND various originAL PIEces of his composition,
NEVER BEFORE PUBLISHED :

THE WHOLE EXHIBITING A VIEW OF LITERATURE AND
LITERARY MEN IN GREAT-BRITAIN, FOR NEAR HALFA
CENTURY DURING W HICH HE FLOURISHED.

BY JAMES #osh BLL. ESQ.

- - - - - - - - Quæ fit ut omnis
Votiva pateat veluti descripta tabella
Vita senis...... HoRAT.

FIRST AMERICAN FROM THE FIFTH LONDON EDITION.

IN THREE VOLUMES.

WOL. I.
-------
B O S TO N :
PUBLISHED BY W. A. NDREWS AND L, BLAKE.

-----------

« السابقةمتابعة »