صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Dreizehntes Jahrhundert.

XX. Thomas von Aquino.

XXI.

Bonaventura.

XXII. Thomas von Caelano.
XXIII. Alanus van Ryffel.
XXIV. Innozentius III.

Thomas

XX.

1.

quinus.

Lauda, Sion, Salvatorem, Lauda ducem et pastorem In hymnis et canticis: 34) Quantum potes, tantum aude: Quia maior omni laude, Nec laudare sufficis!

Laudis thema specialis,

Panis vivus et vitalis

Hodie proponitur;

Quem in sacrae mensa coenae

Turbae fratrum duodenae

Datum non ambigitur.

Sit laus plena, sit sonora,

Sit iucunda, sit decora
Mentis iubilatio :

Namque dies est solennis

Qua recolitur perennis

Mensae institutio.

XX.

Thomas von Aquin.

1.

Lobe, Zion, den Erlöser,
Deinen Herrn und Führer, größer
Als dein größtes Lob ist Er.
Lob in Hymnen Ihn und Weisen:
Doch nach Würden Ihn zu preisen,
Ist dem kühnsten Sang zu schwer!

Sing ein Hochlied, ihm erhebend, Diesem Brod, das allbelebend, Selbst voll Leben vor dir jezt; Das in heil'ger Mahles-Stunde Seiner Zwölf getreuem Bunde Christus Selber vorgesezt.

Schallt, ihr Hymnen, voll und tönend, Mit des Wohllauts Anmuth krönend Meiner Seele Jubelton:

Denn der Tag ist hoch gefeiert,
Wo alljährlich sich erneuert
Diese Stiftung von dem Sohn.

In hac mensa novi Regis Novum pascha novae legis Phase vetus terminat:

Iam vetustas novitati,

Umbra cedit veritati,

Noctem lux eliminat.

Quod in coena Christus gessit Hoc faciendum expressit

In sui memoriam:

Docti sacris institutis,

Panem, vinum in salutis
Consecramus hostiam.

Dogma datur Christianis : Quod in carnem transit panis, Et vinum in sanguinem:

Quod non capis, quod non vides,

Animosa firmat fides,

Praeter rerum ordinem.

Sub diversis speciebus,

Signis tantum, et non rebus,

Latent res eximiae:

Caro cibus, sanguis potus,

Manet tamen Christus totus

Sub utraque specie.

« السابقةمتابعة »