صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sion, lobe deinen Herrn,
Deinen Heiland, deinen Stern,
Der zerstört der Sünde Kern:
Geboren ist, geboren ist

Der Heiland aus Maria!

Der im Himmel hoch regiert,
Such't die Lämmlein, die verirr't,
Weil er keines geru verliert:
Geboren ist, geboren ist
Der Heiland aus Maria!

D'rum in Jubeltönen zieht,

Gott! von Lust und Dank durchglüht,
Zu Dir der Gemeinde Lied:

Geboren ist, geboren ist
Der Heiland aus Maria!

Preis und Ehr' Gott Vater Dir!
Gott dem Sohn, des Sieges Zier!
Gott dem Geist, Lob für und für!
Geboren ist, geboren ist

Der Heiland aus Maria!

4.

Dies est laetitiae :
Nam processit hodie
Christus rex de virgine,
Sine viro!

Echo:

Sine viro virgula de flore modo miro!

Natus est Emanuel,

Quem praedixit Gabriel!

Ut testatur Daniel,

Sine viro!

Echo:

Sine viro virgula de flore modo miro!

Castitatis lilium
Peperit nunc filium,

Christum, coeli dominum,
Sine viro!

Echo:

Sine viro virgula de flore modo miro!

Res miranda creditur:

Virgo nihil laeditur :

Verbum hanc increditur.

Sine viro!

Echo:

Sine viro! virgula de flore modo miro!

4.

Heut ein Tag der Freude ist:
Denn geboren ward der Christ
Von der Magd, ohn' Gleichen!

Echo:
Eigen!

Ohne Blüthen Früchte aus den Zweigen!

Den verkündet Gabriel

Ist gebor❜n: Emanuel!

Daniel ist zum Zeugen.

Echo:

Eigen!

Ohne Blüthen Früchte aus den Zweigen!

Einer Lilie keuscher Stern
Schenkte Christum uns, den Herrn
In des Himmels Reichen.

Echo:
Eigen!

Ohne Blüthen Früchte aus den Zweigen!

Wunderbar, und doch geglaubt:

Einer Jungfrau, unberaubt,

Wird das Wort zu eigen!

Echo:

Eigen!

Ohne Blüthen Früchte aus den Zweigen!

Virgo mater, nescia
Corruptelae, gratia
Spiritus fit gravida.

Sine viro!

Echo:

Sine viro! virgula de flore modo miro!

5.

Altitudo! quid hic iaces.

In tam vili stabulo?
Qui creasti coeli faces,
Alges in praesepio.

O quam mira perpetrasti,
Iesu! propter hominem!
Tam ardenter quem amasti,
Paradiso exulem.

Fortitudo infirmatur,
Parva fit immensitas;

Laboratur, alligatur :
Nascitur aeternitas!

O quam mira perpetrasti,
lesu, propter hominem!

Tam ardenter quem amasti,
Paradiso exulem.

Mutter wird die Jungfrau rein,
Durch des Geistes Kraft allein,
Alle Schuld muß weichen:

Echo:
Eigen!

Ohne Blüthen Früchte aus den Zweigen!

5.

Hoheit! wie? hier in dem Stalle, In dem schlechten kannst du ruh'n ? ! Schuf'st des Himmels Feuer alle,

Und

frier'st in der Krippe nun.

O, was hast Du nicht vollendet,
Für die Menschheit, Jesu Christ!
Heiße Liebe ihr gespendet,
Die verbannt aus Eden ist.

Kraft und Stärke ist entkräftet,
Klein die Unermeßlichkeit!
Christus stirbt, ans Kreuz geheftet,
Es beginnt die Ewigkeit!

O, was hast Du nicht vollendet,
Für die Menschheit, Jesu Christ!
Heiße Liebe ihr gespendet,
Die verbannt aus Eden ist.

« السابقةمتابعة »