صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors]

Coelum imples gaudiis!
O quam mira perpetrasti,
lesu, propter hominem!
Tam ardenter quem amasti,
Paradiso exulem.

6.

Parvum quando cerno deum Matris inter brachia:

Colliquescit pectus meum
Inter mille gaudia.

Gestit puer, gestit, videns

Tua, mater, ubera:

Puer ille, dum subridens

Mille figit oscula.

Qualis puro in lucenti Sol renitet aethere : Talis puer in lactanti

Matris haeret ubere.

Deine zarten Lippen pressen
Einer keuschen Jungfrau Brust;
Thränen Deine Augen nässen
Füll'st den Himmel jest mit Lust!
, was hast Du nicht vollendet,
Für die Menschheit, Jesu Christ!
Heiße Liebe ihr gespendet,
Die verbannt aus Eden ist!

6.

Wenn den kleinen Gott ich schließen Seh' die Mutter in den Arm:

Will die Brust mir schier zerfließen,
Wird von tausend Freuden warm.

Seh't! das Kindlein streckt die Hände Freundlich nach der Mutter Brust, Drückt darauf der Liebe Spende, Tausend Küffe feel'ger Lust.

Wie in Strahlenpracht die Sonne
Hängt am blauen Himmelszelt:
So das Knäblein voller Wonne
Sich am Mutterbusen hält.

Talis mater speciosa
Pulchra est cum filio:

Qualis est cum molli rosa
Viola cum lilio.'

Inter sese tot amores,
Tot alternant spicula:

Quot in pratis fulgent flores,
Quot in coelo sidera.

O si una ex sagittis,

Dulcis o puerule,

Quas in matris pectus mittis,
In me cadat, Iesule !

7.

Quem pastores laudavere, Quibus angeli dixere:

Absit vobis iam timere!

Natus est rex gloriae ;

Ad quem reges ambulabant, Aurum, myrrham, thus portabant: 45) Hoc sincere immolabant

Principi victoriae.

Ach! so lieblich, wunderbarlich Ist die Mutter mit dem Kind, Als mit duft'gen Rosen wahrlich Lilien und Violen find.

Soviel Liebesblicke schießen
Sie erwiedernd ohne End,
Als wie Blumen auf den Wiesen,
Sterne an dem Firmament.

O, wenn einer von den Pfeilen,
Jesu - Knäblein, wunderhold,
Die der Mutter Brust zertheilen,
Auch in mein Herz fliegen wollt'!

7.

Dem der Hirten Lob erklungen,
Denen Engel vorgefungen:
Alle Furcht sey nun bezwungen!
Denn der Himmelsfürst erschien;

Zu dem Könige gekommen,

Weihrauch, Myrrhe, Gold mit frommen
Herzen weih'nd, als sie vernommen
Von dem Siegestönige :

Exultemus cum Maria, Et coelesti hierarchia,

Iubilando voce pia,

Dulci cum symphonia !

Christo regi incarnato, Per Mariam nobis dato, Accinatur hoc affato: Laus, honor et gloria!

8.

O quam moestus cordis aestus Piam matrem conficit:

Suum natum dum libratum

Super ligno conspicit.

Obstupescit, inardescit,
Ingemiscit, aestuat:

Sic dolore, sic amore,
Sic utroque fluctuat.

O, decora quondam, ora: Quam sunt modo pallida; Ah! perfossa ante, ossa: Quam sunt modo squalida!

« السابقةمتابعة »