صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

7. lib. vet.

Aurora lucis rutilat, 7)

Coelum laudibus intonat,
Mundus exultans iubilat,
Gemens infernus ululat.

Cum rex ille fortissimus, Mortis confractis viribus, Pede conculcans tartara Solvit a poenis miseros!

Ille, qui clausus lapide Custoditur sub milite, Triumphans pompa nobili Victor resurgit funere.

Solutis iam gemitibus Et inferni doloribus, "Quia surrexit Dominus!" Clamat resplendens angelus.

8.

Tristes erant apostoli De nece sui Domini,

Quem poena mortis crudeli Servi damnarant impii.

Sermone blando angelus Pradixit mulieribus;

7.

Des Morgenrothes Strahlen glüh'n, Es tönen Sphärenharmonie'n, Der Hölle Geister heulend flieh'n, Durch's Weltall laute Jubel zieh'n:

Denn Christus, unser starker Hort, Nimmt uns des Todes Stachel fort, Besiegt die Hölle durch sein Wort, Und löß't uns von den Strafen dort!

Er, der versenkt im Felsenschacht, Von Kriegesknechten wohl bewacht, Zerbrochen hat des Todes Macht, Steigt siegend aus des Grabes Nacht.

Und eines Engels Stimme spricht: O klaget nicht, o zaget nicht! Denn aus des Heiland's Grabe bricht, Aus Dunkel ew'gen Lebens Licht!

8.

Die Jünger litten Trauer und Noth Um ihres Herrn und Meisters Tod: Der Gottlosen grausam Gebot Befahl zu morden selbst den Gott.

Ein Bote aus des Himmels Au'n Verkündet holden Laut's den Frau’n:

In Galilaea Dominus
Videndus est quantocius!

Illac dum pergunt concitae Apostolis hoc dicere;

Videntes eum vivere

Osculantur pedes Domini.

Quo agnito discipuli In Galilaeam propere Pergunt, videre faciem Desideratam Domini,

Claro paschali gaudio Sol mundo nitet radio, Cum Christum iam Apostoli Visu cernunt corporeo.

Ostensa sibi vulnera, 8) In Christi carne fulgida: Resurrexisse Dominum, Voce fatentur publica!

Rex Christe clementissime,

Tu corda nostra posside,
Ut tibi laudes debitas

Reddamus omni tempore!

Er lebt in Galiläa's Gau'n.
Dort könnt ihr leiblich Ihn erschau'n!

Da eilten jene hin zur Stund, Und thaten es den Jüngern kund; Sie sah'n Ihn lebend und gesund, Und füßten Füße Ihm und Mund.

Als dies den Jüngern ward bekannt, So zieh'n in Galiläa's Land Sie eilend hin, von Gier entbrannt, Zu sehen Ihn, den Gott gesandt.

Es kündete aus lichter Bahn
Die Sonne Osterwonne an,
Als sich die Jünger Chrifto nah'n,
Und Ihn mit eignen Augen sah'n.

Er zeiget feiner Wunden Mahl; Hell leuchtend wie des Lichtes Strahl: Da zeugten sie mit lautem Schall: "Christ ist erstanden!" überall..

Heiland voller Gütigkeit,

Nur dir sei unser Herz geweiht,
Daß wir des Dankes Schuldigkeit
Dir zollen nun und allezeit!

III.

Augusti

1.

De gaudiis Paradisi.

Ad perennis vitae fontem 'Mens sitivit arida;

Claustra carnis praesto frangi

Clausa quaerit anima:
Gliscit, ambit, eluctatur,
Exul frui patria.

Dum pressuris ac aerumnis

Se gemit obnoxiam,

Quam amisit, cum deliquit,
Contemplatur gloriam;

Praesens malum auget boni

Perditi memoriam.

9)

Nam quis promat summae pacis

Quanta sit laetitia ?

Ubi vivis margaritis
Surgunt aedificia ;

Auro celsa micant tecta,
Radiant sublimia.

Solis gemmis preciosis

Haec structura nectitur;

Auro mundo, tanquam vitro,

Urbis via sternitur;

Abest limus, deest fimus,

Lues nulla cernitur.

« السابقةمتابعة »