صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

In ipsam innocentiam Iniquitas sententiam

Profert acerbam mortis !

Rex coeli virulentis

Obiicitur furentis

Ludibriis cohortis!

Regem virtutum niveo,
Rex vanus, tectum linteo
Sprevit, ut morionem.
Prae mundi Salvatore
Et vitae largitore,

[ocr errors]

Plebs cligit latronem!

Innocens gnatus virgine,

Lapsi Salvator hominis

Foede diverberatur ;

Inanibus tortorum,

Instar maleficorum,

Virgis dilaniatur!

Ecce, Sionis filia! Haec specta mirabilia :En, regem Salomonem,

Portantem diadema,

Quo ornat gens blasphema

Eius desponsionem !

Die Unschuld stehet vor Gericht
Der Bosheit, die das Urtheil spricht:
Led lauten ihre Worte!
Des Himmelsfürften Leben
Ift höhnisch Preis gegeben
Der wüthenden Cohorte!

Der König aller Tugend steht, Von einem eitlen Fürst geschmäht, Im weißen Kleid, zum Spotte. An des Erlösers Stelle,

Des Lebens voller Quelle,

Begehrt den Dieb die Notte.

[ocr errors]

Der Jungfrau schuldlos Kind, den Hort Der fünd'gen Menschheit sehet dort Der Schläge Schimpf ertragen! Und von des Henkers Ruthen, Gleich einem Mörder bluten, Zerfleischt und wund geschlagen!

Nun, Tochter Sions, blicke du
Dem wundervollen Schauspiel zu!
Sieh! Salomon die Krone,
Als König, aufgedrücket,

Womit das Volk geschmücket
Sein Brautfest nur zum Hohne!

En, vultum plagis lividum! En, caput spinis obsitum !

En, latus, dorsum, pectus

Largo fluit cruore !
Hoc purpure colore

Rex tuus est contectus !

10.

Ite moesti cordis luctus, Tristes ite gemitus, Lacrymarum ite fluctus,

Et ciete fremitus!

Corpus totum, os et genae,

Oculorum lumina,

Membra, sanguis, cor et venae

Abeant in flumina !

Nam aeterni natus patris,

Veri proles numinis,

Idem homo natus matris,

Illibatae virginis:

Post immanes cruciatus,

Scommatis affligitur,
Diris flagris laniatur,

In crucem configitur.

Sein Antlig ist von Wunden bleich, Sein Haupt bekränzt mit Dornen reich, Und blut'ge Striemen feuchten

Ihm Rücken, Brust und Seite!
In solchem Purpurkleide

Sieh deinen König leuchten!

10.

Klage Herz in tiefen schweren Jammertönen deine Trau'r, Unaufhaltsam fließt, ihr Zähren, Spiegelt meiner Seele Schau'r ! Mund verstumme, Wangen bleichet, Strahlen meines Augenlichts, Ströme meines Blut's entweichet, Und, mein Leib, zerfall' in Nichts!

Denn des ew'gen Vaters Sproffen,
Den die reine Magd gebar,
Der, der Gottheit selbst entfloffen,
Doch der Sohn Maria's war :
Haben unter Märtyrnissen,
Und mit wildem Spott geneckt,
Von der Geißel Hieb zerrissen,
Sie am Kreuze ausgestreckt.

Caput spinis cruentatur, Flagris livent brachia: Vultus sputis defoedatur:

Caesa tument labia ;

Sacrae manus perforantur :

Artus hiant vulnere:

Clavis pedes terebrantur:
Corpus tumet ulcere.

Iesu! nostra qui portare

Voluisti vulnera;

Qui dignatus es sanare

Nostri cordis ulcera :

Dona nobis, hoc precamur!
His in terris gratiam :

Ut post mortem consequa mur
Sempiternam gloriam !

11.

Ecquis binas

Columbinas

Alas dabit animae,

Ut ad almam

Crucis palmam

Evolet citissime !

« السابقةمتابعة »