صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Salve ara, salve victima,
De passionis tempore:
Qua vita mortem pertulit,
Et morte vitam reddidit!

O crux, salve, spes unica, Hoc passionis gloria, Piis adauge gratiam, Reisque dele crimina!

Heil dir Altar, dir Opfer heut,
Um deiner Leiden Herrlichkeit,

Wo einst der Tod das Leben nahm,
Und Leben aus dem Tode kam!

Sei mir gegrüßt, Kreuz, fort und fort, In Leidenszeit mein Hoffnungsport. Vermehre des Gerechten Gnad,

Und tilg' des Schuld'gen Uebelthat!

Siebentes Jahrhundert.

VII. Gregorius.

1.

Rex Christe, factor omnium, Redemptor et credentium: Placare votis supplicum,

Te laudibus colentium!

Crucis benigna gratia, Crucis per alma vulnera, Virtute solvit ardua

Prima parentis vincula.

Qui es creator siderum Tegmen subisti carneum, Dignatus hanc vilissimam Pati doloris formulam.

Ligatus es, ut solveres Mundi ruentis complices, Per probra tergens crimina, Quac mundus auxit, plurima.

Cruci, redemptor, figeris: Terram sed omnem concutis ; Tradis potentem spiritum: Nigrescit atque seculum.

« السابقةمتابعة »