صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

IN WHICH ARE GIVEN RULES FOR EXPRESSING PROPERLY THE
PRINCIPAL PASSIONS AND HUMOURS, WHICH OCCUR

IN READING, OR PUBLIC SPEAKING.

AND

LESSONS,

TAKEN FROM THE ANCIENTS AND MODERNS ; EXHIBITING
VARIETY OF MATTER FOR PRACTICE;' THE EMPHATICAL
WORDS PRINTED IN ITALICS; WITH NOTES OF

DIRECTION REFERRING TO THE ESSAY.

BY JAMES BURGH,
AUTHOR OF THE DIGNITY OF HUMAN NATURE, &c.

Neque vero mihi quidquam præstabilius videtur, quam posse dicendo

tenere hominum cætus, mentes allicere, voluntates impellere quo
velit, unde autem velit dcducere.

CICERO,

Baltimore :

PRINTED FOR SAMUEL BUTLER,
BY JOHN W. BUTLER,

[merged small][ocr errors]

THE present Edition of this truly useful, and much esteemed Work, has been carefully and critically executed. Many errors, which by being frequently and carelessly printed, had crept into most of the former editions, have in this been corrected and revised.

[ocr errors]

The Marginal Notes, explaining to the Scholar the various Humours and Passions as they occur, and which are so peculiarly useful, have been put at full length almost in every instance, and great

care has been taken to affix them in their proper places ; whereas, int most of the former editions, they were so much abbreviated and misplaced, that it was with difficulty the Master, much less the Scholar, could comprehend their meaning.

An elegant Ode (page 270) has been added no other alterations have taken place,

This being the First Baltimore Edition, the Publisher indulges the pleasing hope, that it will yield, by its execution and correctness, general satisfaction.

BALTIMORE, 25th March 1804

« السابقةمتابعة »