صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Hymnus de Passione Domini.

Vexilla regis prodeunt,
Fulget crucis mysterium,
Quo carne carnis conditor
Suspensus est patibulo.

Qui vulneratus insuper
Mucrone dirae lanceae
Ut nos lavaret crimine
Manavit unda et sanguine.

Impleta sunt quae concinit
David fideli carmi ne
Dicens: In nationibus

Regnabit a ligno Deus!

Arbor decora et fulgida,

Ornata regis purpura,

Electa digno stipite

Tam sancta membra tangere.

Beata cuius brachiis

Pretium pependit saeculi,

Statera facta corporis

Praedamque tulit tartaris.

Aroma fundis cortice,

Vincis saporem nectaris,

Iucunda fructu fertili

Plaudis triumpho nobili.

1

Von des Herrn Leiden.

Des Königs Fahnen gehn hervor,
Auf strebt das Kreuz zum Himmelsthor,
Daran Er Fleisch geworden starb : .
Der Leben allem Fleisch erwarb.

Verwundet schaut ihn überdieß,
Durch seine Seite drang der Spieß
Und Waßer strömt herab und Blut:
Von Sünden reinigt uns die Flut.

Nun ist erfüllt was David sang
In seiner Harfe treuen Klang:
Vom Holz herab als seinem Thron
Beherrscht die Völker Gottes Sohn.

Baum, Du glänzest hochbeglückt,
Da Dich des Königs Purpur schmückt!
Zu tragen so hochheilge Last
Schien werth dein auserwählter Ast.

An Deinen Armen, selig Holz,
Hieng aller Zeiten Preis und Stolz;
Als Wage wägtest Du den Gott,
Der Sieg der Hölle ward zu Spott.

Süßer als Neckar würzt die Luft,
Der Deiner Rind entfließt, der Duft,
Und froh der Frucht, die Du gebracht,
Siegprangst Du wie nach blutger Schlacht.

Salve ara, salve victima
De passionis gloria,

Qua vita mortem pertulit
Et morte vitam reddidit.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Heil Dir Altar, Heil Opfer Dir! Des Heilands Leiden feiern wir, Wo einst der Tod das Leben. nahm Und Leben aus dem Tode kam.

Sei Kreuz gegrüßt, alleinger Hort,
In Leidenszeit uns Hoffnungsport!
Gerechten mehre Gottes Huld,
Die Sündigen befrei der Schuld.

[ocr errors][merged small]

Rex Christe, factor omnium,

Redemptor et credentium,
Placare votis supplicum

Te laudibus colentium.

Cuius benigna gratia
Crucis per alma vulnera
Virtute solvit ardua-
Primi parentis vincula.

Qui es creator siderum
Tegmen subisti carneum,
Dignatus hanc vilissimam
Pati doloris formulam.

Ligatus es ut solveres
Mundi ruentis complices,
Per probra tergens crimina,
Quae mundus auxit plurima.

Cruci redemptor figeris,
Terram sed omnem concutis;

Tradis potentem spiritum,

Nigrescit atque saeculum.

Mox in paternae gloriae
Victor resplendens culmine.
Cum spiritus munimine
Defende nos, rex optime.

S. Gregorius Magnus.

« السابقةمتابعة »