صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Hymnus ad Sacram Eucharistiam.

Sancti venite,

Christi corpus sumite

Sanctum bibentes,

Quo redempti, sanguinem.

Salvati Christi

Corpore et sanguine,

A quo refecti

Laudes dicamus Deo.

Dator salutis,

Christus filius Deo

Mundum servavit

Per crucem et sanguinem.

Pro universis

Immolatus dominus,

Ipse sacerdos

Exstitit et hostia.

Lege praeceptum

Immolari hostias,

Qua adumbrantur
Divina mysteria.

Lucis indultor

Et salvator omnium

Praeclaram sanctis

Largitus est gratiam.

Gesang bei der Abendmalsfeier.

Ihr Frommen nahet,

Die ihr Christen seid getauft,
Den Leib empfahet

Und das Blut, das euch erkauft.

Von allem Bösen

Gab der Heiland Leib und Blut
Uns zu erlösen:

Dankbar naht dem höchsten Gut.

Sein Reich erworben

Hat uns Christus, Gottes Sohn,

Für uns gestorben

Ist er unter Spott und Hohn.

Des Heils Bewahrer

Litt er an des Kreuzes Stamm,

Der Priester war er

Selber und das Opferlamm.

Mit Blut besiegelt

Ward das alte Bündniss auch;

Im neuen spiegelt

Sich geheimnissvoll der Brauch.

Des Lichts Verleiher,

Der die Seelen nährt und tränkt,

Hat als Befreier

Uns der Schuld Erlaß geschenkt.

Accedant omnes

Pura mente creduli,

Sumant aeternam

Salutis custodiam.

Sanctorum custos,

Rector quoque dominus,

Vitam perennem
Largitur credentibus.

Coelestem panem
Dat esurientibus,

De fonte vivo

Praebet sitientibus.

Alpha et Omega

Ipse Christus dominus

Venit venturus

Iudicare homines.

Wer mit Verlangen

Ihm ein gläubig Herz geweiht,
Ein Pfand empfangen

Soll er ewger Seligkeit.

Der Frommen Hüter
Und Beschüßer Jesu Christ
Die höchsten Güter

Giebt er dem, der gläubig ist.

Den Hunger stillet

Er mit süßem Himmelsbrot,
Der Brunnen quillet

Ewgen Heils in Durstes Noth.

Das Weltreich endet

Christ, der es begonnen hat,

Als Richter sendet

Der Vater ihn an Seiner Statt.

De S. Maria Magdalena.

Lauda mater ecclesia,
Lauda Christi clementiam,
Qui septem purgat vitia
Per septiformem gratiam.

Maria soror Lazari,

Quae tot commisit crimina, Ab ipsa fauce tartari

Redit ad vitae limina.

Aegra currit ad medicum,
Vas ferens aromaticum,
Et a morbo multiplici

Verbo curatur medici.

Contriti cordis punctio
Cum lacrymarum fluvio
Et pietatis actio

Ream solvit a vitio.

Post fluxae carnis scandala

Fit ex lebete phiala;

In vas translata gloriae

De vase contumeliae.

« السابقةمتابعة »