صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Infantis heic amorem
Omnes attendite

Et grates et honorem
Coelo rependite.

Quid tantae caritati,

Quid Iesu deferam?

Ah! quid humanitati

Tuae nunc referam?

Pro stabulo me dedo,
Corpus pro stramine,
Cor pro praesepi cedo
Et pro solamine. ́.

O verbum incarnatum,

Rerum principium,

Pro me humiliatum

Velut mancipium!

Eia eia velut mancipium!

So kommt herbei und neiget
Dem Kind euch allzumal,
Dem Himmel Dank erzeiget
Der Gnaden ohne Zahl.

Wie kann ich, Herr, erwiedern
Was Du mir Liebes tbust?
Daß Du in Menschengliedern
In dieser Krippe ruhst!

Nimm mich zur Ruhestätte,
Kehr ein in meiner Brust,
Und nimm mein Herz zum Bette,
Darin Du ruhst mit Lust.

Wort, Beginn der Dinge, Das Welten schuf dereinst, Wie Du für mich geringe, In Knechtsgestalt erscheinst!

Eia eia in Knechtsgestalt erscheinst !

De Nativitate Domini.

Resonet in laudibus

Cum iucundis plausibus
Sion cum fidelibus.
Apparuit, apparuit
Quem genuit Maria! ́

Natus est Emanuel,

Quem praedixit Gabriel,

Testis est Ezechiel.

Apparuit, apparuit
Quem genuit Maria!

Natus est rex gloriae
De Maria virgine,
Non virili semine.
Apparuit, apparuit
Quem genuit Maria!

Pueri concinite,

Nato regi psallite,

Voce pia dicite:

Apparuit, apparuit
Quem genuit Maria!

Von des Herrn Geburt.

Töne, Sion, Lobgesang,
Daß der Freude Feierklang
Schalle weit die Welt entlang.
Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria.

Kam zur Welt Emanuel,
Den verkündigt Gabriel,
So bezeugt Ezechiel.

Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria.

Kam der Fürst der Herrlichkeit,
Ihn gebar die reine Maid
Ohne Mann, in Züchtigkeit.
Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria.

1

Knaben singt, wir singen schon,
Dem gebornen Königssohn
Lobgesang in frommem Ton.
Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria.

Sion lauda dominum,
Salvatorem hominum,

Lavatorem criminum.
Apparuit, apparuit

Quem genuit Maria.

Qui regnat in aethere Venit ovem quaerere,

Nullum volens perdere. Apparuit, apparuit Quem genuit Maria.

Ergo nostra concio
De hoc tanto gaudio
Benedicat domino.
Apparuit, apparuit
Quem genuit Maria!

Deo patri sit gloria,

Natoque victoria,

Laus sancto paracleto!

Apparuit, apparuit

Quem genuit Maria ¡

« السابقةمتابعة »