صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

De Beata Virginc.

Quem terra, pontus, sidera
Colunt, adorant, praedicant,
Trinam regentem machinam
Claustrum Mariae baiulat.

Cui luna, sol. et omnia
Deserviunt per tempora,
Perfusa coeli gratia
Gestant puellae viscera.

Beata mater munere,

Cuius supernus artifex

Mundum pugillo continens

Ventris sub arca clausus est!

Beata coeli nuntio,

Foecunda sancto spiritu,

Desideratus gentibus

Cuius per alvum fusus est!

Quod Eva tristis abstulit,
Tu reddis almo germine:
Vitam datam per virginem
Gentes redemptae plaudite.

Iesu, tibi sit gloria,
Qui natus es de virgine,
Cum Patre et almo Spiritu

In sempiterna saecula!

Venantius Fortunatus.

An die heilige Jungfrau.

Dem Erde Meer und Sternenfreiß
Anbetung zollen, Ehr und Preis,
Der allen drein gebietet, liegt
Nun in Mariens Schooß gewiegt.

Dem Sonne, Mond, die Welt so weit
Als Herren dient in Ewigkeit,

Den trägt der Leib der reinen Maid
Durchhaucht von Himmelsgnädigkeit.

Beglückte Mutter, selig Looß!

Den Schöpfer birgt ihr keuscher Schooß,
Den Hocherhabnen, der umspannt
Das Weltall hält mit seiner Hand.

Des Engels Gruß hat Dich beglückt,
Der Geist gesegnet und entzückt,
Dir in den Schooß gegoßen ward,
Der längst den Völkern war erharrt.

Durch Evas Schuld verlornes Glück,
Dein hehrer Sprößling giebts zurück.
Das Leben dankt der Himmelsbraut,
Erlöste Völker, jauchzt ihr laut.

Lobsinget Jesu immerdar,

Den uns die reine Magd gebar,
Und ewig seien lobgepreist

Der Vater und der heilge Geist.

De beata Virgine.

Ave maris stella,

Dei mater alma
Atque semper virgo,

Felix coeli porta.

Sumens illud Ave

Gabrielis ore

Funda nos in pace,

Mutans nomen Evae.

Solve vincla reis,

Profer lumen coecis,

Mala nostra pelle,

Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,

Sumat per te precem,

Qui pro nobis natus

Tulit esse tuus.

Virgo singularis,

Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos

Mites fac et castos.

[merged small][ocr errors][merged small]

Ave, Stern der Meere,
Fleckenlose, Hehre,

Mutter doch dem Worte,
Selge Himmelspforte.

Ave gab Dir Kunde
Aus des Engel Munde
Evas Namen wendend,
Uns auch Segen spendend.

Unsre Feßeln löse,
Wend uns alles Böse,

Mach die Blinden sehend

Ewges Heil erflehend.

Dich als Mutter zeige

Und erhörend neige

Dir sich, Der zur Erden Kam dein Sohn zu werden.

Hochgebenedeite,

Uns von Schuld Befreite
Mache keusch und milde,
Maid, nach Deinem Bilde.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Iesum

Semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri, Summo Christo decus, Spiritui Sancto:

Tribus honor unus.

« السابقةمتابعة »