صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

!

[ocr errors]

Q. HORATII

·F L A C C I SATIRARVM

LIBER I.

S ATIRA I. Adverfus hominum inconstantiam , exinde in

avaritian invehitur. Q

UI fit, Mæcenas, ut nemo , quam fibi fortem

INTERPRETAT I 0.

LivOMODO

VOMODO fit, ô Mæcenas , ut nullus vivat contentus en conditione )

ANNOTATIONE S.,

[ocr errors]

MICO

Dinobus Satirarum libris Horatius Stoi. bent; fed ut quamprimun nos eripiant; cè carpit vitia , callidè tamen; atque ut, & in illum editum verticem educant, ai Perlius Sat, 1. v. 116:

qui adeo extra communem teli jactum Omne vafer vitium ridenti Flaccus a- furrexit ; ut fupra fortunam emineat.

Horatii Satiras commendat Quintil, lib; Tangit, @ admiffius circum precordia 10. cap. 1. his verbis : nulio eft terfior iudit

ac purus magis Horatius, ca ad notanCallidus excuflo populum fufpendere dos koriinum mores pracipuus. De no.

mine & origine Satiræ diflerui ad JuveEgregiè & appofii e Seneca , lib. quod in nalem; tum in Præfatione , cum v. 30. Sapientem non cadat injuria. Ceiere la. Sat. I. ubi admonui non à Satyrorum pientes ; inquit , molliter eiga blandè , ut dicacitate appellatum loc carmen, led s. familiares medici agris corporibus , non saturâ lege, vellance : quod ficut hæc vaqui ofrimum est*, medentur', fed qui li- rios fructus contineret diis agreftibus cfcet. 510.ci: virilem ingressi viam , non ut' ferendos , illa vcrò multa & diversa pera. amana intuentibus videaiur, cirra ha- ferret cdicta ; ita Satira muitiplex argui Horac, ,

SSC

Seu ratio dederit , seu fors objecerit, illâ
Contentus vivat: laudet diversa fequentes?
O fortunati mercatores, gravis annis
Miles ait , multo jam fractus membra labore !
Contrà mercator, navim jactantibus Austris ,
Militia est potior. Quid enim ? concurritur : horg
Momento cita mors venit, aut victoria leta.

Agricolam laudat juris legumque peritus, ja Sub galli cantum consultor ubi ostia pullat,

IN I LRPRETATIO.

quam fibi vel confilium dederit, vel for- y ait: melius est bellum. Enimvero conflitana obtulerit : & quisque praferat fe- gitur: hora Spatio brevi mors velox acci

tantes diversa instituta? Miles senior , dit, vel felix victoria. Furisconsultus fractis jam artubus labore diuturno di fortunatos agricolas aftimat, quando con. cit: o felices mercatores! è contrario ne. Sultor jarnam ejus verberat ad galicia gotiator , cum Notus exagitat navim ,' nium.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

mentum comple&eretur , variaque per- , commoda : alienam verò laudat , quas
tractaret. Hancque etymologiam afferunt niam tum ejus folum commoda intuc-
eruditiffimi quique viri. Ad quos, Lector, tur. Sic Jurisperitus agricolâ se infeli-
accedes, reclamante licet Julio Scaligero, ciorem putat , quandocunque importuni
Poët. lib. 1. cap. 12. Porrò ne mirere, adsunt consultores, & fummo mane ostia

quod Sermonum vocem ac titulum , ut pulsant, somnum & quietem intertur-
in vulgatis plerumque, non infcripferi. I bantes, seu cùm narrationibus vel inter-
mus. Vetant graves & docti; vetat 12-rogationibus sæpè futilibus & insullis
tio. Sermones sunt tam Satiræ quàm caput obtundunt.
Epistolæ : in utrisque scilicer reperitur æ Galli cantum. ] Vide Plin. lib. 10. cap.
què sermo, id est, oratio remija ceo fini- 21. ubi sic habet : hi noftri vigiles no-
tima quotidiana locutioni : ut definit Ci- cturni , quos excitandis in opera morta-
cero ad Heren, 3. n. 23. Quare igitur iste¡ libus , rumpendoque fomno natura genuit,
Satiris ritulus duntaxat præfigatur ? norunt fodera ; do ternas distinguunt bo-

1. Qui fit, Mæcenas.] Non abs re tan ras interdis cantu, cum fole eunt cubi. ti literarum Patroni nomen appositum tum, quartaque caftrenfio vigilia ad cueft ad caput singulorum Horatii ope

ras laboremque revocant : nec folis or. rum, Od, Epod, Satir, Epift.

tum incautis patiuntur obrepere , diem2. Sest ratio dederit , jew fors objece que venientem nuntiant cantu. Cicero de rit.] Ratio, consilium, voluntas Dco Divin. lib. 2. n. 57. Democritus quidem sun, ex quâ fieri fingula in orbe hoe optimis verbis caufam explicat , cur ante inferiori, Stoici statuebant,

lucem galli canant, Depulso enim de pe: Fors. ? Seu fortuna, ad quam refere- core en in omne corpus diviso con modibant omnia Epicurei.

ficato cibo , canius edere quiete fatiatos: 3. Diverfa. Diversa studia , ac vitæ, qui quidem filentio noftis, ut ait Ennius, instituta,

favent faucibus : rurfus cantu plaxsuque 6. Auftris. ] Lib. 1. Od. 3. rabiem No- premunt alas. Col. Rhodig. lib. 16. cap. ti. Vide & lib. 3. Od. 3. dux inquietil 13. multa de his. turbidus Adri& Auster.

Consultor.] Cicero pro Muræna , fic :10. Sub galli cantum. ] Quemque ta artem militarem cum Jure Civili , sen, sler suæ conditionis , dum ejus sentie in- belli ducem çum Jurisperito confort ; vi

En ego:

Ilte', datis vadibus qui rure extra&tus in urbem eft,
Solos felices viventes clamat in urbe.
Cætera de genere hoc (adeo sunt multa) loquacem

Delaffare vålent Fabium. Ne te morer, audi
Ik Quo rem deducam. Si quis Deus,

ego, dicat, Jam faciam, quod vultis : eris eu, qui modò miles Mercator : tu consultus modo, rufticus. Hinc vos, Vos hinc mutatis discedire partibus, Eia ,

Quid statis: Nolint. Atqui licet esse beatis, 20 Quid causæ eft, meritó quin illis Jupiter ambags

INI'IRPRETAT I 0. Il vero qui datis sponsoribus rare de- , ratis : tu qui miles eras Auted, kes du&us eft in civitatem , folos pradicat mercator : tu Jurisperitus, jam eris agribeatos in civitate degentes. Reliqua ejus cola. Vos illinc, vos iftinc' abite, mutamodi tam multa funt , ut fasigare queant tis vivendi inftitutis. Ein cur cunétami. verbofum Fabium. Ne te retardeni , au- ni? At illi abnuent. Verumtamen concedi quo tendam, si numen aliquod di- ditur vobis effe fortunatos. Ergo quare cati Ecce ego prastabo modò quod defide- i Jupiter utramque maxillam non inflas,

1

ANNOTATIONE S.

gilas tu de nocte , ut tris consultoribus piffet, admiratus eorum fidem Tyrannus, 70fpondeas; ille ut eo quo intendit , nm- petivit ut fe in amicitiam tertium adturé cum exercita perveniat. Te gallo- fcriberent, Tum; illum buccinarum cantus exfufci 14. Fabium. ] Quis ille fuerit, haud tat,

planè liquet. Vetus Interpres , Fabius 11, ille datis vadibus, egć. ] Agricola Narbonenfis, inquit, Equestri loco natus, verò in jus venire coactus , cives in ur-Pompeianas partes secutus de secta Stoibe degentes videns non experiri ea quæ I cà nonnunquam cum Horatio acriter confentit incommoda , ftatim cos judicattendit : fcripfit etiam aliquot libros de beatiores se , suamque deteftatur condi- Philosophia Stoica. Sunt qui clamosum, tionem. Vades sunt sponsores , qui pro verbosum & loquacem cauflidicum fuillealtero se obligant ejusque suscipiunt cau- dicant eum, quein hîc vellicat Poëta. sam , ac reos se pro eo præstant , live ca Isé Si quis Deus , &c. ] Præclaram : pit agatur aut crimen, five pecunia, No-j huic loco dac lucem Seneca Epist. 95. men factum vadibus ex eo quod qui ubi fic fcribit : multa videri volumus cos dederint , vadendi seu discedendi ha- velle, sed nolumus bent potestatem , donec adsit præstitutus aliud volumus , aliud optamus, id eft ad ad fiftendum fe judicio dies. Cic. de Fi Diis petimus; da verum ne Diis quidem nib. 2. vadem te ad mortem Tyranno dicimus. Sed Dii aut non exaudiunt , dabis pro amico , ut Pythagoreus ille. aut miferentur. Qui fi exaudirent en Quod fusè explicat Offic. 3. ni 48. Dacy annuerent, damna nobis sapè maxima · monem eg Pythiam Pythagoreos ferunt aut mala que minimè vellemus darent. hoc animo inter se fuisse, ut cum eorum 18. Mutatis partibus. ) Mutatis vitae alteri Dionyfius ille Tyrannus Siculus inftitutis, conditione , officiis. diem necis deftinaffet, en is qui morti 20. Ambas iratus buccas inflet. ] Hoo? addiétus effet, paucos sibi dies commen- ! indignationis & gravis iræ indicium eft : dundorum fuorum causâ poftulavisset, & effectus. Tunc enim crebri concitatiwas factus for alter ejus fiftendi , ut fi que fpiritus ad os prorumpunt, buccalille non revertiffet ad diem , moriendum

; atque

animi motum flet fibiipfi. Oni cùm ad diem fe rece-lànguinisque fervorem exprimunt uurza

[ocr errors]

que distendunt

s flij

« السابقةمتابعة »