صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

CONSIDERED

IN THEIR RESULTS.

BY

W. E. GLADSTONE, Esq.,

LATE STUDENT OF CHRISTCHURCH, AND M.P. FOR NEWARK.

Sequere viam Catholicæ disciplinæ, quæ ab ipso Christo per Apostolos ad nos usque mannvit,
et abhinc ad posteros manatura est.

S. Augustini de Utilitate Credendi, c. viii.

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET,

AND HATCHARD AND SON, PICCADILLY.

MDCCCXL.

[merged small][ocr errors][merged small]

COMPLETED

BENEATH THE SHADES OF HAGLEY;

AND DEDICATED,

IN TOKEN OF SINCERE AFFECTION,

TO

THE LORD LYTTELTON.

August, 1840.

« السابقةمتابعة »