صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

werining n Patent 142/162

URKUNDEN-BUCH

DES

LANDES OB DER ENNS.

URKUNDEN-BUCH

DES

LANDES OB DER ENNS.

HERAUSGEGEBEN

VOM

VERWALTUNGS-AUSSCHUSS DES MUSEUMS FRANCISCO - CAROLINUM

ZU LINZ.

SECHSTER BAND.

WIEN

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1872.

300.416-B.Aug

6

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1.

1331. 7. Februar. Die Herzoge Albrecht und Otto von Österreich erkaufen von den Herrn von Wallsee alle ihre Besitzungen in Schwaben um 11 Tausend Mark,

und verpfänden ihnen für diesen Kaufschilling Güter in Österreich.

Notandum quod anno domini 1331 feria quinta post Purificationem beate Marie Virginis Matris domini nostri Jesu Christi dominus Albertus ei dominus Otto fratres Austriae et Styriae Duces rite et rationabiliter comparaverunt ab illis de Walse omnia bona eorum, que usque in hodiernum diem superius in Sweuia tenuerunt, videlicet Walse Castrum et Civitatem, Aduocatiam Monasterii Nori Walse, Warthusen, Swainhusen, Louphaim, Zelle und Swarczach cum hominibus, bonis et omnibus iuribus et attinentiis vniuersis pro 11.000 (undecim millibus) Marcis ponderati constantiensis (argenti), pro qua quidem peccunia dicti domini Duces prefatis de Walse Castra et bona infrascripta obligaverunt.

Primo domino Eberhardo de Walse, filio Eberhardi de Lyntz, obligata sunt Castra Valchenstein cum 32 talentis reddituum et Clór (?) cum 20 tal. reddituum et in Muta in Lyntza 200 tal. den. cum omnibus attinentiis et iuribus, prout in literis evidentius continetur pro 2750 Marcis Argenti Constantiensis ponderati.

Item domino Hainrico, Reymperto et Friderico fratribus de Walse de Anaso filiis quondam Hainrici de Walse — anno et die prenotatis et pro eadem emptione obligata sunt Castra videlicet Wechsenberch et Othenshaim Castrum et forum cum omnibus iuribus, prout in ipsorum literis continetur, pro 2916 Marcis cum 1/2 argenti penderati memorati.

It. dominis Eberhardo et Friderico et Hainrico de Walse de Drozendorf pro predicta emptione obligatum est Castrum Potenstain cum omnibus Attinentiis, velud in literis habetur, pro 1800 Marcis ponderati prelibati — et solverunt pro eis in Judeis domini Duces 1233 tal. denariorum Wiennensium.

Urkandenbuch des Landes ob d. Enns. VI. Bd.

1

« السابقةمتابعة »