صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

A

\

..

EGYPT,

AND MOHAMMED ALI;

&c. &c.

VOL I.

[ocr errors]

« Visit veterum Thebarum magna vestigia; et manebant structis molibus litteræ Ægyptiæ, priorem opulentiam complexæ.

Aliis quoque miraculis intendit animum, quorum præcipua fuere Memnonis saxea effigies, ubi radiis solis icta est, vocalem sonum reddens: disjectasque inter et vix pervias arenas instar montium eductæ Pyramides, certamine et opibus regum: lacusque effossa humo, superfluentis Nili receptacula; atque alibi angustiæ, et profunda altitudo, nullis inquirentium spatiis penetrabilis. Exin ventum Elephantinen ac Syenen, claustra olim Romani Imperii.”

Tacit. Annal. lib. ii. cap. 60, 61.

“ How has kind heav'n adorn'd the happy land,

And scatter'd blessings with a wasteful hand!
But what avail her unexhausted stores,
Her blooming mountains, and her sunny shores,
With all the gifts that heaven and earth impart,
The smiles of nature, and the charms of art,
While proud oppression in ber valleys reigns,
And tyranny usurps her happy plains ?
The poor inhabitant beholds in vain
The redd’ning orange and the swelling grain :
Joyless he sees the growing oils and wines,
And in the myrtle's fragrant shade repines :
Starves, in the midst of nature's bounty curst,
And in the loaded vineyard dies of thirst."

[ocr errors][ocr errors][merged small]

LONDON :
Printed by A. SPOTTISWOODE,

New-Street-Square.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]

LONGMAN, REES, ORME, BROWN, GREEN, & LONGMAN,

PATERNOSTER-ROW.

« السابقةمتابعة »