صور الصفحة
PDF

Erant enim federati cum Romanis et subditi Romano imperio;
similiter iussit castra movere. Cum autem ad partes Damasci
magno labore accessisset, Norantinus ipsius civitatis dominus
cum viris mobilibus, dimissis armis et flexis genibus, Iulio Cesari
se obviam prebuit, et omnia que vellet ad voluntatem suam
esse daturum et Romano imperio in omnibus satisfacere cu-
pientes. His dictis cum exercitu suo ad civitatem perexit,
ipsam quoque occupavit et sue magnitudini eam suppósuit.
Et dum hec agerentur, Maximiamus, vir mobilis ét egregius
super aliis regibus et viris nobilibus, totius Affrice excellen-
tissimus, audiens de Cesaris adventu, iam i legatos viris nobi-
libus regibus et aliis viris prudentissimis totiüs Affrice misit,
ut im colloquio apud Romenicha cum eo [?] adunare deberent.
Qui cum in loco statuto *et in termino ordinato accessissent,
de eorum fuit conscilio, ut, antequam Affrica subiugaretur et
depopularetur, Romano imperio in omnibus deberent obedire.
Cognoscentes fortumam Iulii Cesaris in omnibus prosperam fore.
Hoc ita ordinato Maximiamus et aliis reges et viri nobiles Affrice
proficisci festinaverunt, armis relictis et dimissis et togati4
indumentis pacis ad Iulii Cesaris presentiam accesserunt; qui
decenter et Tegregie ab ipso fuerunt recepti. Cum ante Iülii
Cesaris magnitudinem starent, universam Affricam sub Romano
imperio subiecerunt et censum et omnia que vellet Romano
prestare imperio promiserunt; fidem quoque eorum a Iulio
Cesare receptam, universam Affricam sübiugavit et censualem
ipsam Romano imperio constituit et fecit. Affricam vero et
viros mobiles totius Affrice in defensionem et protectionem Ro-
mani imperii suscepit. His omnibus ita gestis iter suum ad
Acherom redire proposuit. Deinde amoto exercitu, magno
labore amno uno transacto, postquam in Affrica intravit, ad
Acheron conatus est accederé. Habito mamque comscilio a viris
prudentibus, ad Romanam urbem redire proposuit et statim
iussit naves per omnes illas partes colligere. Colectis vero
undique navibus de mense Septembri cum ommi exercitu suo
cepit transmeare, de mense Martio veniente ad partes scilicet
urbis Rome appropinquavit. Qui cum ad urbém accederet,
ingenti gloria et nimio triumpho, ut de Romanorum impera-
torum 'est consuetudine, fuit receptus et in Capitolio ductus
et a viris nobilibus et ab illis, quibus concessum est, fuit coro-
matus et Romanorum imperator constitutus primo im Romama urbe.
Acta sunt hec omnia, postquam Iulius Cesar de Romana
exivit civitate et ad * transmarinas partes suppeditandas per-
exit, annis undecim et mensibus tribus. In duodecim9 ver9
annô ingenti gloria et nimio triumpho in Romana urbe fuit

1) 'nä' Hs. 2) Fehlt Hs. 3) 'maximus ylarii' Hs. Die Emendation ist zweifelhaft. 4) “rogati' Hs.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

receptus; per ammos quidem tres et menses i sex Romanum
gubérnavit imperium primo. Transactis vero ammis tribus et
mensibus sex, Publius Pompegius, Gagius Pompegius, Lentulus
Pompegius, Gagius Negius, Cornelius Lucius, Fragimem- pamis?,
Brotus et Cassius, omnes de genere Pompeii, et plures alii
Iulium Cesarem Romanum imperatorem in Capitolio XXV vul-
meribus interfecerunt. Unde viri mobiles et eiusdem urbis ple-
bagii ingenti tristitia sunt commoti pariter et turbati; ipsi
omnes interfectores tanti facinoris conscii cum omnibus rebus
eorum de urbe exierunt et ad transmarimas partes iter suum
direxerunt. Quo facto omnes urbis Rome 'concives Iulium
Cesarem cum ingenti gloria et triumpho sepellire statuerunt.
Sicut emim Iulius Cesar erat potentior et sublimior super aliis,
qui im universo reperirentur orbe, et honore et magnitudine
ómmes precedebat, sic statuerumt corpus eius in eminentiori
loco ponere.

D e Iulio C e s a r e se p ulto im ca cu m i m e “cuius dam
lapidis in sub limi p or r e c t o.
Sepelierunt mamque corpus eius im quodam vase auro et
argomto sculto, quodTim cacumine cuiusdàm lapidis mire alti-
tudinis in sublimi erecti posuerunt, ita quod ab aliquo mullo
modo posset tangi mee videri. Verum quia qú.
rum principum et virorum nobilium Romanum affectabat im-
perium, magna lix et discordia im Romama crevit civitate.
Audito mamque ab hominibus Romani imperii subditis etiam
et federatis cum Romamo imperio de mece Iulii Cesaris, rebelles
extiterunt, Romano imperio tributum dare recusantes. Per-
cipientes autem viri mobiles et tribuni urbis Rome multa in-
comoda im Romama urbe propter litem accedere, ammis duobus
transactis post mortem Iulii Cesaris omnes im concordia umami-
miter Octavianum nepotem Iulii Cesaris, virum prudentem et
sapientem et super ommes concives urbis potentissimum et
excellentissimum, et qui omnes mobilitate et magnitudine pre-
cellebat, Romamum imperatorem constituerunt.

[ocr errors]

Eodem vero tempore Augustus Cesar — — f. 34a. in tranquillitate gubernavit. Alle Reiehe, Könige, Provinzem der Erde ünterwerfem sich friedlich dem Augustus, als er sie durch Ge. sandte dazu auffordert. Damm lässt er eime Karte dos Erd

1) *meses' Hs. 2) Hier steht keim Tremmumgspunkt in der Hs., wie sonst zwischem dem eimzelmem Namen. Doch ist nicht amzumehmen, dass Codagnellus dem Brutus zu eimem Frangipane hat machem wollem, dem er hier so köstlich umter die theils wirklichem, theils vom ihm erfundemen Mörder Cäsars mischt.

[ocr errors]

kreises anfertigem und auf dem Kapitol aufbewahrem. Herrscht danach im vollem Friedem.

D e nativitate D o mimi. Cumque hec omnia acta fuissent — — f. 350. in sua custodia habere. Augustus hört von der Geburt Christi und schickt Botschafter mach Bethlehem. Diese hinterbringen ihm die mit weiterem Fabeln ausgeschmückte Lucas- Erzählung. Er lässt die Nachrichten aufzeichmem und *in errario' der Stadt Rom aufbewahren. Supervisit autem Augustus Cesar a tempore, quo matus

fuit dominus moster Iesus Christus im civitate Bethleem de virgime Maria, per duodecim annos. Quibus transactis ab Antipatre, nepote Tholomei regis Ydorum et cubiculario i eius, veneno fuit interfectus. Unde omnes viri mobiles et Romamorum principes, tribuni populares et plebagii, omnes Rome urbis comcives ingenti dolore et ira sunt turbati. Tandem ipsum decenter in sepulcro auro et argento sculto sepelierunt. Super quod acervum lapidum magne altitudinis et lätitudinis mirabili modo fabricatum et constitutum fieri fecerumt et construxerunt. Dictus autem Augustus Cesar ab augendo vel amplificando, quia * prudentia et sapientia sua auxit et amplificavit Romanum imperium; Cesar 'nominatus fuit, quia próspere omnia cedebant, vel quia Cesar erat omnia 3, id est* Cesar habebat omnia, id est* erat potens et dominator in omnibus. A quo quilibet Romamus imperator usque in presentem diem dictus est Augustus Cesar. Cui suécessit Tyberius Cesar Romanorum imperator constitutus. Anno vero vigeximo imperii Tyberii Cesaris passus et crucifixus fuit dominus noster Iesus Christus secundùm scripturas sub Pontio Pilato, tradentibus Anna et Caypha sacerdótibus, regnante Herode filio regis Herodis Galilee. Et cum eo crucifixi fuerunt duo latromes, umus ad dextram et alter ad simistram. Unde scriptum est*:

Disparibus meritis pendent tria corpora ramis:

Dimas * et Gestas *, media divina potestas.

Alta petit Dimas ^, descendit ad infima Gestas.

[ocr errors][ocr errors]

1) “cubilario' Hs. 2) 'qua' Hs. 3) Lucam. Phars. III, 108. 4) “idé' Hs., was hier wohl wie oben, nicht 'idem' zu lesem ist. 5) Diese Verse theilte Huillard-Bréholles a. a. O. S. X mit. 6) 'Diuias' Hs.

Somst wird er nach dem apokryphen Evangelium des Nicodemus Dismas, der andere gekreuzigte Räuber Gesmas genamnt. 7) 'egestas' Hs.

[ocr errors][graphic]

Istoria Titi et Vespasiani, qualiter mortem domini nostri Iesu Christi vindica verunt, et de eius istoria breviter attingamus.

In diebus Tiberi imperatoris––f 42". non sum dignus videre faciem tuam domine Deus meus. Ebenso fabelhaft. Die Zerstörung Jerusalems durch Titus wird als Rache für die Kreuzigung Christi aufgefasst.

Hier bemerke ich noch, dass die vorstehenden Geschichten mit der etwas weniger fabelhaften Bearbeitung der trojanischrömischen Geschichte, welche H. Simonsfeld in dieser Zeitschrift XI, 241 ff. aus zwei Handschriften des Chronicon Vemetum herausgab, und die auch im 13. Jahrhundert entstanden zu sein scheint, keine Verwandtschaft zeigen.

Im folgenden Hefte werde ich die Mittheilungen aus der Codagnellus-Handschrift fortsetzen.

XI.

Zu den

StreitSchriften des DeuSdedit

und

Hugo von Fleury.

Von

Ernst Sackur.

« السابقةمتابعة »