Nieuwe werken. [Continued as] Nieuwe reeks van werken, الجزء 5

الغلاف الأمامي

من داخل الكتاب

الصفحات المحددة

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 82 - Quis est homo qui non fleret, Christi matrem si videret In tanto supplicio...
الصفحة 98 - Orto Dei filio virgine de pura, ut rosa de lilio, stupescit natura, Quod parit iuvencula natum ante saecula creatorem rerum, Quod uber munditiae lac dat pueritiae antiquo dierum.
الصفحة 66 - Noyt en maecte die nature nese bat gheset ter cure , no lippe zo zoete aen monde. Wat wonder eest dat vloyt daer dure zo menighe bede telker ure, die verbidt des menschen zonden ? ( i ) Hur tande wit , reine ende pure ; noyt was man, die kints figure zo scone ghevisieren conde.
الصفحة 14 - ... verkeerden titel gegeven hebben. De andere plaats is str. 9, Die Doet viel in den helschen wal 5 Daer si altoes in wesen sal; Daers Lucifer in bleven, Die ons maecte al tgescal, Want hi Adame ende die werelt al Brochte in dat sneven. 10 Hieromme quam Christus in dit dal, Ende rovede den viaut ende stal Den roof, die hi gedreven Hadde int lange leven.
الصفحة 46 - Bi di onne ons God dat wi treden Opten viant ende staen in vreden Ter doet daer ons die wych weit stran c.
الصفحة liii - De Zeven Boetpsalmen , en andere stukken , berijmd in de eerste helft der veertiende eenw ; medegedeeld door GJ MEIJER , Hoogleeraar te Groningen.
الصفحة 17 - Wat es datmen soeter vint Dan geperste beerkine, Alser dat soete sap ute rint? Ic bem tpersoer, dats bekint: Wats soeter dan tkint dine, 155 Geperst in der pine? 13. In dijns kints doet es tleven al. Nu maken ypocriten gescal Ende veynsen hem vul rouwen; Om dijn kint bidsi, groot ende smal. ieo 174 Haer bidden es sonder getal: TJp mi wilsi niet sconwen. Macr nu rust hier up mijn stal: Ens niemen dies genieten sal, i...
الصفحة 77 - ... dranc zi, alsi dede, Haer oghen waren den kijnde mede, 25 Alse tkijnt was groet, dat mocht gaen, En was gheen wonder, het wies zaen, Het ghinc spelen, het dede kijnschede, Maria was hem emmer mede. Daert metten kijndren spelen ghinc, 30 En gheen so scoen was in den rinc. Alse zine kijnscheide was vergaen, Dat hem zijn moeder hiet, was ghedaen. Hi hadde . x...
الصفحة 9 - Ende donker wert die middach claer, Want nature hadde vaer, Die Sonne es vergangen. Wel moechte si driven groet mesbaer Stille int herte ende openbaer, Omme sterven mochte...
الصفحة 182 - XXX mansis sub omni integritate earum videlicet rerum, que ad se pertinent, cum servis et mancipiis omne servitium debentibus cum terris cultis et incultis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus et piscationibus, veluti in prisca auctoritate continetur...

معلومات المراجع