صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

INDEX OF POEMS.

PAG.

PAG.

[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

Ad perennis vitæ fontem Gravi me terrore pulsas,
mens sitivit avida . 315 vitæ dies ultima

278
Æterna Christi munera 210 Hæc est dies triumphalis 155
Æterne rerum Conditor

.243

Heri mundus exultavit 212
Alpha et D, magne

Deus 323 Heu! quid jaces stabulo 114
Apparebit repentina dies Hic breve vivitur, hic breve
magna Domini

290 plangitur, hic breve fletur 304
Arx firma Deus noster est 253 Hic est qui, carnis intrans
Astant angelorum chori 321 ergastula nostræ

104
Cælum gaude, terra plaude 100 Jam mesta quiesce querela 281
Credere quid dubitem fieri Jesu dulcis memoria

246
quod posse probatur . 284 Jucundare, plebs fidelis 62
Crux ave benedicta

302 Lux jucunda, lux insignis 190
Crux benedicta nitet, Domi- Majestati sacrosanctæ

117
nus quâ carne pependit . 130 Mortis portis fractis, fortis. 157
Cum me tenent fallacia 241 Mundi renovatio

153
Cum revolvo toto corde 286 Nectareum rorem terris in-
Cum sit omnis homo fee-

stillat Olympus

109
num

255

Nocte quâdam, viâ fessus . 221
Cur mundus militat sub Nuper eram locuples, mul-
vanâ gloriâ

26+ tisque beatus amicis 260
Desere jam, anima, lectu-

Omnis mundi creatura 257
lum soporis

134 Ornarunt terram germina . 251
Deus homo, Rex cælorum 275 O ter fecundas, o ter jucun-
Dies iræ, dies illa
296 das

116
Ecce dies celebris

. 161 Pone luctum, Magdalena 159
Ecquis binas columbinas 150 Portas vestras æternales 172
Eheu! eheu! mundi vita 234 Potestate, non natura 111
Eheu! quid homines sumus 270

Præcursoris et Baptistæ 92
Est, locus ex omni medium Psallat chorus corde mundo 63

quem credimus orbe 198 Puer natus in Bethlehem 97

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

PAG.

.

.

.

ma.

Quam despectus, quam de-
jectus

143
Quam dilecta tabernacula 227
Quantum hamum caritas tibi
præsentavit

146
Qui procedis ab utroque 187
Quisquis ades, mediique su-
bis in limina templi

132
Salve, festa dies, toto vene-
rabilis ævo

152
Salve, mundi salutare . 137
Salve, tropæum gloriæ . 217
Salvete, flores martyrum . 121
Sicut chorda musicorum 219
Si vis vere gloriari

148
Simplex in essentia

. 177
Sit ignis atque lux mihi . 242
Spiritus Sancte, Pie Para-
clite

182

PAG.
Stolâ regni laureatus . 202
Stringere pauca libet bona

carminis hujus, et ipsum. 80
Tandem audite me

249
Tria dona reges ferunt

123
Tribus signis, Deo dignis 127
Tuba Domini, Paule, maxi-

207
Urbs beata Hirusalem . 311
Ut jucundas cervus undas . 237
Veni, Creator Spiritus 175
Veni, Creator Spiritus . 183
Veni, Redemptor gentium 87
Veni, Sancte Spiritus 196
Verbi vere substantivi 71
Verbum Dei, Deo natum 75
Zyma vetus expurgetur . 165

[ocr errors]

.

INDEX OF BIOGRAPHICAL NOTICES.

.

Abelard
Adam of St Victor
Alanus
Alard
Ambrose, St
Balde
Bede
Bernard of Clugny
Bernard, St
Bonaventura
Buttmann
Damiani

PAGE
206

53
102
240

84
267
217
304
136
142
253
277

PAGE
Fortunatus

129
Hildebert

106
Jacobus de Benedictis . 262
Marbod

· 275
Mauburn

114
Peter the Venerable

99
Pistor

91
Prudentius

119
Robert the Second, King of
France

195
Thomas of Celano

293
Thomas of Kempen

321

SPOTTISWOODE AND CO., PRINTERS, NEW-STREET SQUARE, LONDON.

« السابقةمتابعة »