صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Hymnus ad Matutinum.

Aurora iam spargit polum,

Terris dies illabitur,
Lucis resultat spiculum:

Discedat omne lubricum.

[graphic]

S. Ambrosius.

Morgenlied.

Das Frühroth färbt die Lüfte schon, Es naht der Tag dem Erdensohn, Aufzuckt des Lichtes holder Stral: Ihr Reizungen, entflieht zumal.

Erbleiche, du Gespenst der Nacht,
Entweiche vor des Lichtes Macht,
Erstirb, sündhafter schwarzer Rath,
Den Finsterniss geboren hat.

Daß uns am Morgen wird zu Theil,
Das knieend wir erflehn, das Heil,
Und uns das Licht den Segen bringt,
Indem noch unser Lied erklingt.

Hymnus ad laudes.

Aeterna coeli gloria,
Beata spes mortalium,
Celsi tonantis unice

Castaeque proles virginis.

Da dexteram surgentibus,
Exsurgat ut mens sobria
Flagrans, et in laudem Dei
Gratas rependat debitas.

Ortus refulget Lucifer
Sparsamque lucem nuntiat,
Cadit caligo noctium:
Lux sancta nos illuminet,

Manensque nostris sensibus
Noctem repellat saeculi,

Omnique fine temporis

Purgata servet pectora.

Quaesita iam primum fides

Radicet altis sensibus,

Secunda spes congaudeat,

Quo maior exstat caritas.

S. Ambrosius.

Morgenlied.

Des Himmels ewge Kron und Zier,
Uns Hoffnungsstern auf Erden hier,
Dem Gott, der in den Wettern groß,
Geboren aus der Jungfrau Schooß.

Beim Aufstehn reich uns mild die Hand,
Daß rein der Geist zu dir gewandt
Zu Deinem Preise sich erschwingt,
Dir würdgen Dankes Opfer bringt.

Schon glänzt der Morgenstern in Pracht
Und meldet daß der Tag erwacht,
Die Finsterniss versinkt in Nichts:
Erleucht uns, Stral des heilgen Lichts.

In unsern Sinnen wohne gern,
So bleibt die Nacht der Weltlust fern,
Und bis zum Schluß der Zeitlichkeit
Die lautre Brust von Schuld befreit.

Bei deinem Scheine wurzle fest

Der Glaube, der von Gott nicht läßt; Gieb uns der Hoffnung Freudigkeit Und Liebesüberschwenglichkeit.

Hymnus ad Matutinum.

Rerum creator optime,
Rectorque noster aspice,
Nos a quiete noxia
Mersos sopore libera.

Te sancte Christe, poscimus,
Ignosce tu criminibus,

Ad confitendum surgimus
Morasque noctis rumpimus.

Mentes manusque tollimus,
Propheta sicut noctibus
Nobis gerendum praecipit,
Paulusque gestis censuit.

Vides malum quod gessimus,
Occulta nostra pandimus,
Preces gementes fundimus,
Demitte quod peccavimus.

S. Ambrosius.

DOCE

« السابقةمتابعة »