صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Morgenlied.

Allgütger Schöpfer aller Welt,
Schau, Lenker, her vom Himmelszelt,
Heb von uns trägen Schlummers Last,
Erweck uns aus zu langer Rast.

Wir flehen, Christ, um deine Huld, Vergieb uns unsrer Sünden Schuld, Die wir bekennen in der Nacht, Wenn wir vom Schlafe sind erwacht.

Sieh Herz und Hand zu dir gekehrt Bei Nacht, wie der Prophet gelehrt, Der so zu thun uns giebt den Rath, Und wie es Paulus selber that.

Dir sind all unsre Sünden fund,
Und gern gesteht sie unser Mund.
Mit Seufzen flehen wir dich an:
Erlaß uns, Herr, was wir gethan.

[ocr errors]

Hymnus matutinus.

Ales diei nuntius

Lucem propinquam praecinit;

Nos excitator mentium

Iam Christus ad vitam vocat.

Auferte, clamat, lectulos,

Aegro sopore desides,

Castique recti ac sobrii

Vigilate: iam sum proximus.

Iesum ciamus vocibus

Flentes, precantes, sobrii:

Intenta supplicatio

Dormire cor mundum vetat.

Tu Christe, somnum discute;
Tu rumpe noctis vincula,
Tu solve peccatum vetus,
Novumque lumen ingere.

Aurelius Prudentius Clemens.

Morgenlied.

Des Tages Herold ruft, der Hahn,
Und zeigt des Lichtes Nahen an;
Uns weckt zum neuen Lebenslauf
Christus der Geist-Erreger auf.

Erhebt euch, ruft er, aus der Rast,
Die träge Schlafsucht noch umfaßt.
Seid nüchtern, seid gerecht und rein
Und wacht, denn Ich will bei euch sein.

So laßt uns Christi Gunst erflehn,
Mit Weinen nüchtern vor ihm stehn:
Der Bitten Innigkeit allein

Mag unser Herz von Schlaf befrein.

Bezwinge, Christ, des Schlafes Macht,
Die Feßeln brich der alten Nacht,
Entbind uns der ererbten Schuld
Und schenk uns neuen Lichtes Huld.

Hymnus Ambrosianus.

Te Deum laudamus,

Te Dominum confitemur,

Te aeternum patrem

Omnis terra veneratur.

Tibi omnes angeli, tibi coeli
Et universae potestates,
Tibi Cherubim et Seraphim
Incessabili voce proclamant:

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth!

Pleni sunt coeli et terra

Maiestate gloriae tuae.

Te gloriosus apostolorum chorus,

Te prophetarum laudabilis numerus,
Te martyrum candidatus

Laudat exercitus.

Te per orbem terrarum

Sancta confitetur ecclesia,

Patrem immensae maiestatis,

Venerandum tuum verum unicum filium, Sanctum quoque paracletum spiritum.

Tu rex gloriae Christus,

Tu patris sempiternus es filius,

Tu ad liberandum suscepisti hominem,

Nec horruisti virginis uterum.

Der Ambrosianische Lobgesang.

Herr Gott, Dich loben wir,

Dich Herr, bekennen wir,

Dich ewigen Vater

Verehrt von Pol zu Pol die Welt.

Dir rufen die Engel, Dir die Himmel,
Dir die Gewalten allzumal,

Dir Cherubim und Seraphim

Mit nieverhallender Stimme zu:

Heilig, heilig, heilig

Ist unser Herr, Gott Sabaoth!

Himmel und Erde füllt

Die Größe Deiner Herrlichkeit.

Dich preist der Apostel glorreicher Chor,
Dich der Propheten gottseelige Schar,
Dich der Märtyrer

Verklärtes Geleit.

Ueber den weiten Kreiß der Erde

Bekennt die heilige Kirche

Dich, den Vater unermeßlicher Herrlichkeit,
Deinen erhabenen wahren eingebornen Sohn,

Und den heiligen Geist unsern Tröster.

Du König der Herrlichkeit, Christus,
Bist des Vaters unerschaffener Sohn;
Du unternahmst die Menschen zu erlösen

Und verschmähtest den Schooß der Jungfrau nicht.

« السابقةمتابعة »