صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

In resurrectionem Domini.

Ite noctes, ite nubes,

Ite moesta sidera,

Plaude coelum, plaude terra,

Loca plaudant infera,

Plaudat aether, plaudat unda,

Turba plaudat squamea.

Plaudant silvae, plaudant prata,
Laeta plaudant nemora,

Et quaecunque campis nata,
Laeta plaudant flumina,

Plaudant valles, plaudant montes,

Fontes, flores, germina.

Plaudant rupes et torrentes,

Christo plaudant omnia,

Iacent hostes, iacent postes,

Victa gemunt tartara,

Fracta sera gaudet terra,

Rident patrum agmina.

Osterlied.

Schwindet Nächte, schwindet Wolken,
Trübe Sterne löschet aus,
Jauchze Himmel, jauchze Erde,
Jauchze, unterirdscher Graus,
Jauchze Aether, jauchze Welle,
Fische jauchzt im feuchten Haus.

Jubelt Wiesen, jauchzet Wälder,
Jauchzt und jubelt Haid und Hain,
Was da sprießen sehn die Felder,
Flüße jubelt mit darein,

Jubelt Thäler, jubelt Berge,

Quellen, Kräuter, Blümelein.

Jauchzet Felsen, Waßerfälle,

Christo jauchze was da lebt,

Denn erliegen seinen Siegen
Muß der Feind, der knirschend bebt ;
Erd ist heiter, da befreit der

Väter Chor zum Himmel schwebt.

Hymnus Paschalis.

Plaudite caeli!

Rideat aether!

Summus et imus

Gaudeat orbis!

Transivit atrae

Turba procellae,

Subiit almae

Gloria palmae.

Surgite verni,

Surgite flores,

Germina pictis

Surgite campis.

Teneris mistae

Violis rosae,
Candida sparsis

Lilia calthis..

Currite plenis,
Carmina, venis!

Fundite laetum

Barbita metrum:

Namque revixit

Sicuti dixit

Pius illaesus

Funere Iesus!

Osterlied.

Jubelt ihr Himmel,

Lächelt ihr Lüfte,

Jauchzet der Erde

Höhen und Grüfte! Dreuende Schauer® Schwanden der Trauer: Schauet dadroben

Palmen erhoben.

Blumen des Lenzes,

Dringt aus dem Boden,

Sprießet, ihr Keime,
Wachset ihr Lohden;

Rosen, die zarten
Veilchen sich paarten,

Nelken, die frischen

Lilien dazwischen.

Herzen erschwellet,
Lieder entquellet!
Fröhlicher Feier
Töne die Leier:
Christ ist erstanden
Aus Todesbanden;
Was er gelehret
Hat er bewähret!

Plaudite montes,

Ludite fontes,

Resonent valles,

Repetant colles:

„Io, revixit

Sicuti dixit

Pius illaesus

Funere Iesus".

« السابقةمتابعة »