صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Fac me tibi semper
Magis credere,

In te spem habere

Ac diligere.

O memoriale
Mortis domini,

Panis vivus, vitam
Praestans homini:

Praesta meae menti

De te vivere

Et te illi semper

Dulce sapere.

Pie pelicane,

Iesu domine,

Me immundum munda

Tuo sanguine,

Cuius una stilla

Salvum facere

Totum mundum quit ab,

Omni scelere.

Iesu, quem velatum

Nunc adspicio,

Oro, fiat illud

Quod tam sitio,
Ut te revelata

Cernens facie

Visu sim beatus

Tuae gloriae.

Lehr mich immer fester
Glauben an dein Wort,
Gönne Deiner Hoffnung,
Deiner Liebe Hort.

Heilig Angedenken
An des Herrn Tod,
Ewges Leben schenken
Willst Du, lebend Brot:
So gieb von Dir zu leben
Meinem Geiste Kraft,
Nur von Gott zu wißen
Süße Wißenschaft.

Laß Jesu, Herr und Heiland,

Frommer Pelican,

Von Deinem Blut mich Sünder

Reinigung empfahn,

Da ein einzger Tropfen,

Der hernieder fällt,

Alle Sünden tilgen

Mag der sündgen Welt.

Jesu, dessen Anblick

Jeßt sich mir verhüllt,
Eins, wonach ich dürste,
Werde mir erfüllt :
Daß, wenn unverschleiert
Stralt Dein Angesicht,
Ich dich schauen dürfe
Dort im ewgen Licht.

Hymnus ad Sacram Eucharistiam.

Sancti venitė,

Christi corpus sumite

Sanctum bibentes,

Quo redempti, sanguinem.

Salvati Christi

Corpore et sanguine,

A quo refecti

Laudes dicamus Deo.

Dator salutis,

Christus filius Deo

Mundum servavit

Per crucem et sanguinem.

Pro universis

Immolatus dominus,

Ipse sacerdos

Exstitit et hostia.

Lege praeceptum

Immolari hostias,
Qua adumbrantur
Divina mysteria.

Lucis indultor

Et salvator omnium

Praeclaram sanctis

Largitus est gratiam.

Gesang bei der Abendmalsfeier.

Ihr Frommen nahet,

Die ihr Christen seid getauft,
Den Leib empfahet

Und das Blut, das euch erkauft.

Von allem Bösen

Gab der Heiland Leib und Blut

Uns zu erlösen:

Dankbar naht dem höchsten Gut.

Sein Reich erworben

Hat uns Christus, Gottes Sohn,

Für uns gestorben

Ist er unter Spott und Hohn.

Des Heils Bewahrer

Litt er an des Kreuzes Stamm,

Der Priester war er

Selber und das Opferlamm.

Mit Blut besiegelt

Ward das alte Bündniss auch;

Im neuen spiegelt

Sich geheimnissvoll der Brauch.

Des Lichts Verleiher,

Der die Seelen nährt und tränft,

Hat als Befreier

Uns der Schuld Erlaß geschenkt.

Accedant omnes

Pura mente creduli,

Sumant aeternam

Salutis custodiam.

Sanctorum custos,

Rector quoque dominus, Vitam perennem Largitur credentibus.

Coelestem panem
Dat esurientibus,

De fonte vivo

Praebet sitientibus.

Alpha et Omega

Ipse Christus dominus

Venit venturus

Iudicare homines.

« السابقةمتابعة »