صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Wer mit Verlangen

Ihm ein gläubig Herz geweiht,
Ein Pfand empfangen
Soll er ewger Seligkeit.

Der Frommen Hüter

Und Beschüßer Jesu Christ...
Die höchsten Güter

Giebt er dem, der gläubig ist.

Den Hunger stillet

Er mit süßem Himmelsbrot,
Der Brunnen quillet

Ewgen Heils in Durstes Noth.

Das Weltreich endet

Christ, der es begonnen hat,

Als Richter sendet

Der Vater ihn an Seiner Statt.

De S. Maria Magdalena.

Lauda mater ecclesia,
Lauda Christi clementiam,
Qui septem purgat vitia
Per septiformem gratiam.

Maria soror Lazari,

Quae tot commisit crimina, Ab ipsa fauce tartari

Redit ad vitae limina.

Aegra currit ad medicum,
Vas ferens aromaticum,
Et a morbo multiplici

Verbo curatur medici.

Contriti cordis punctio
Cum lacrymarum fluvio
Et pietatis actio

Ream solvit a vitio.

Post fluxae carnis scandala

Fit ex lebete phiala;

In vas translata gloriae

De vase contumeliae.

Von Maria Magdalena.

Lobpreise, Mutter Kirche, heut
Wie milde Gnade Christus beut,
Der selbst die siebenfache Schuld
Erläßt durch siebenfache Huld.

Marie, die Schwester Lazarus,
Die viel verbrach im Weltgenuß,
Kehrt zu des ewgen Lebens Glück
Noch, von der Hölle Schlund zurück.

Beim Arzte stellt sie krank sich ein
Mit dem Gefäß voll Specerein
Und auf des Arztes Machtgebot
Genest sie von der Sünde Tod.

Ihr Herz, das sich der Reu erschloß, Der Thränen Strom, die Sie vergoß, Ihr frommes Thun, an Liebe reich, Tilgt ihre Schuld, unsäglich gleich.

Mit Fleischessünden einst bedeckt,
Aus Schmach zur Ehre nun erweckt
Wird ein Gefäß der Herrlichkeit
Aus dem Gefäß der Sinnlichkeit.

Surgentem cum victoria
Iesum videt ab inferis,
Prima meretur gaudia
Quae plus ardebat caeteris.

Uni Deo sit gloria
Pro multiformi gratia,
Qui culpas et supplicia
Remittit et dat praemia.

DOGE

S. Odo Cluniacensis.

Sie sah den Herrn im Siegsgewand
Zuerst, als er vom Grab erstand,
Gewürdigt seinen Glanz zu schaun,
Die Ihn geliebt vor andern Fraun.

Dem Herrn allein sei Ruhm und Preis
Für unerschöpfter Huld Beweis.
Die Schuld erläßt er gnadenreich
Und lohnt uns dort in seinem Reich.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »