صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

4

LAUDA SION.

Hymnus matutinus.

Lucis largitor splendide, Cuius sereno lumine

Post lapsa noctis tempora Dies refusus panditur.

Tu verus mundi Lucifer, Non is, qui parvi sideris Venturae lucis nuntius Angusto fulget lumine;

Sed toto sole clarior,
Lux ipse totus et dies,
Interna nostri pectoris
Illuminans praecordia.

Adesto rerum conditor,
Paternae lucis gloria,

Cuius admota gratia

Patescunt nostra pectora.

Tuoque plena spiritu,

Secum Deum gestantia,

Ne rapientis perfidi
Diris patescant fraudibus.

Morgenlied.

Lichtspender, hehrer, der die Welt
Mit seinem klaren Schein erhellt,
Durch dessen Macht nach jeder Nacht
Der Tag erglänzt in Stralenpracht.

Du führt das Licht herbei allein,
Nicht jener Stern, des schwacher Schein
Am Himmel blinkt und Kunde bringt,
Daß bald der Tag den Sieg erringt.

Du überstralst der Sonne Glanz,
Bist selber Tag und Sonne ganz;
Uns unbewust in tiefster Brust
Erweckst Du lichter Flammen Lust.

Schick immer, Weltenschöpfer Du,
Uns deines Lichtes Wonne zu,
Daß weit sich dieses Herz erschließt,
Wenn Deine Gnade niederfließt.

Bis es des heilgen Geistes voll,
In sich den Gott bewahrend, schwoll,
Für Trug und List des Widerchrist
Auf ewig dann verschloßen ist.

Ut inter actus saeculi,
Vitae quos usus exigit,
Omni carentes crimine
Tuis vivamus legibus;

Probrosas mentes castitas,
Carnis vincat libidines,
Sanctumque puri corporis
Delubrum servet spiritus.

Haec spes precantis animae,
Haec sunt votiva munera,
Ut matutina nobis sit

Lux in noctis custodiam.

S. Hilarius.

« السابقةمتابعة »