صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Foeno iacere pertulit, Praesepe non abhorruit, Parvoque lacte pastus est, Per quem nec ales esurit.

Gaudet chorus coelestium Et angeli canunt Deo, Palamque fit pastoribus Pastor, creator omnium.

Coelius Sedulius.

Des schlechten Heus nicht schämt er sich,
Der Krippe selbst bequemt er sich,

Ein wenig Milch den Gott ernährt,
Der auch dem Vogel Kost bescheert.

Des Himmels Heerschar jauchzt empor,
Dem Herrn lobsingt der Engel Chor,
Und Hirten wird er offenbar,
Der aller Hirt und Schöpfer war.

[merged small][ocr errors]

De Nativitate Domini.

Christe, redemptor gentium,
De parte patris unice,
Solus ante principium
Natus ineffabiliter.

Tu lumen, tu splendor patris,
Tu spes perennis omnium,
Intende quas fundunt preces
Tui per orbem famuli.

Memento rerum conditor,
Nostri quod olim corporis
Sacrata ab alvo virginis
Nascendo formam sumpseris.

Testatur hoc praesens dies
Currens per anni circulum,

Quod solus e sinu patris

Mundi salus adveneris.

Hunc astra, tellus, aequora,

Hunc omne quod coelo subest,

Salutis auctorem novae

Novo salutet cantico.

Nos quoque qui sancto tuo
Redempti sumus sanguine
Ob diem natalis tui

Hymnum novum concinimus.

S. Ambrosius.

Von des Herrn Geburt.

Christus, der die Welt befreit,
Dem Vater gleich an Herrlichkeit,
Der eh die Welt erschaffen war
Geheimnissvoll den Sohn gebar.

Du des Vaters Glanz und Licht,
Der Menschen stäte Zuversicht,
Erhöre Deiner Diener Flehn,
Die heute bittend vor Dir stehn.

O Allerschaffer, denk daran,

Du nahmest unsern Leib einst an,
Da aus dem Schooß der reinen Magd
Dir menschliche Geburt behagt.

Der heutge Tag soll Zeuge sein,
Daß Du die Menschheit zu befrein
Herab vom Schooß des Vaters kamst
Und Menschenbildung an Dich nahmst.

So preise Himmel, Erd und Meer,
Und aller Erdenbürger Heer
Den Tag, der Dich uns hat gebracht,
Mit frohem Schall, aus aller Macht.

Auch wir, die durch Dein heilig Blut
Erkauft sind von des Feindes Wuth,
Begrüßen durch ein neues Lied

Den Tag, Herr, der Dich uns beschied.

De Nativitate Domini.

Agnoscat omne saeculum
Venisse vitae praemium,

Post hostis asperi iugum

Apparuit redemptio.

Esaias quae cecinit

Completa sunt in virgine,
Annunciavit angelus,

Sanctus replevit spiritus.

Maria ventre concipit
Verbi fidelis semine:

Quem totus orbis non capit
Portant puellae viscera.

Radix Iesse floruit
Et virga fructum edidit:
Foecunda partum protulit
Et virgo mater permanet.

Praesepe poni pertulit
Qui lucis auctor exstitit,
Cum patre coelos condidit,
Sub matre pannos induit.

« السابقةمتابعة »