صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Dann komme was da kommen mag,
Dann bringe was da will der Tag,
Wir leben gar der Sünde bar
Nach Deinem Willen immerdar.

Dann überwindet keuscher Brust
Unschuldger Sinn die Fleischeslust,
Dann mag sich rein der Busen weihn,
Des Geistes Heiligthum zu sein.

Das ist der Seele brünstig Flehn;
Dieß Heil, o Herr, laß uns geschehn,
Daß wenn Dein Licht die Nacht durchbricht
Wir Dein gedenken und der Pflicht.

Hymnus ad Matutinum.

Splendor paternae gloriae, De luce lucem proferens, Lux lucis et fons luminis, Dies diem illuminans.

Verusque sol illabere

Micans nitore perpeti,
Iubarque sancti spiritus

Infunde nostris sensibus.

Votis vocemus et patrem, Patrem perennis gloriae,

Patrem potentis gratiae,

Culpam releget lubricam.

Informet actus strenuos,

Dentem retundat invidi,

Casus secundet asperos,

Donet gerendi gratiam.

Mentem gubernet et regat

Casto, fideli corpore;

Fides calore ferveat,

Fraudis venena nesciat.

Morgenlied.

Abglanz von Gottes Herrlichkeit,
Der aus dem Licht uns Licht verleiht,
Des Lichtes Licht, der Klarheit Quell,
Tag, der den Tag erleuchtet hell.

Du wahre Sonne, wirf den Schein,
Der immer licht ist, klar und rein,
Und mit des heilgen Lichtes Stral
Erfüll uns Herz und Sinn zumal.

Gott Vater auch sei angefleht,
Gott Vaters ewge Majestät,
Gott Vaters hehre Gnadenfraft
Entfeßl uns von der Sünde Haft.

Er gebe Muth zu tapferm Streit,
Er stumpfe dir den Zahn, o Neid,
Er ebne allzurauhen Pfad,

Er schenke Kraft zu frischer That.

Uns sei der Geist von Ihm gelenkt,
Der Leib von Lüsten ungekränkt,

Der Glaube glühe lichterloh,

Der stäts das Gift des Irrthums floh.

Christusque nobis sit cibus,
Potusque noster sit fides:
Laeti bibamus sobriam
Ebrietatem spiritus.

Laetus dies sic transeat,
Pudor sit ut diluculum,
Fides velut meridies,
Crepusculum mens nesciat.

Aurora cursum provehat,
Cum luce nobis prodeat
In patre totus filius

Et totus in verbo pater.

S. Ambrosius.

Christus soll unsre Speise sein,
Es sei der Glauben unser Wein,
Daß nüchtern sich das Herz erweist
Und trunken doch vom heilgen Geist.

So bringt der Tag uns keine Noth,
Die Scham sei wie das Morgenroth,
Der Glaube wie des Tages Pracht,
Dem Geiste fern des Zweifels Nacht.

Beginne nun der Tag den Lauf,
Und mit dem Lichte geh uns auf
Der Sohn im Vater gar und ganz
Und ganz im Wort des Vaters Glanz.

1米

« السابقةمتابعة »