صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

De S. Ioanne Evangelista.

Magna Ioannis merita

Saneta promat ecclesia,

Quam tenebris evacuat,
Vitae verbis irradiat.

Huius cor in sublimibus
Sanctus suspendit spiritus,
Ut profunde latentia
Cernat alta mysteria.

En illa felix aquila
Ad escam volat avida,
Quae coeli cives vegetat
Et nos in vita recreat.

Hic in choro tot millium
Primatum tenet virginum,
Fit agno sic pedissequus,
Ut matris individuus.

Petrus Damiani.

Von Johannes dem Evangelisten.

Die Kirche preist wie herrlich ist
Johannes der Evangelist;

Das Dunkel weist er aus ihr fort,
Durchstralt sie mit des Lebens Wort.

Zur höchsten Höhe hob empor
Der heilge Geist ihm Herz und Ohr,
Daß er vernehme rein und klar
Was tief der Welt verborgen war.

Ein selger Adler stürmtest du
Der Himmelsspeise gierig zu,
Die alle Gottesbürger nährt,
Das ewge Leben uns gewährt.

Du führst, jungfräulich immerdar,
So vieler tausend Jungfraun Schar,
Dem Lamme folgst du jederzeit,
Der Mutter Trost und treu Geleit.

De Innocentibus.

Salvete, flores martyrum!
In lucis ipso limine

Quos saevus ensis messuit,
Ceu turbo nascentes rosas.

Vos prima Christi victima,
Grex immolatorum tener,
Aram sub ipsam simplices
Palma et coronis luditis.

Quo proficit tantum nefas;
Quid crimen Herodem iuvat?
Unus tot inter funera
Impune Christus tollitur.

Cunae redundant sanguine,
Sed in Deum frustra furit:
Unum petit tot mortibus;
Mortes tot unus effugit.

Inter coaevi sanguinis

Fluenta solus integer;
Ferrum, quod orbabat nurus,
Partus fefellit Virginis.

Von den unschuldigen Kindern.

Euch Martyrblüthen, Gruß und Heil,
So früh gefällt vom Henkerbeil,
Da kaum euch schien der Erde Licht,
Wie Sturmwind junge Rosen bricht.

Ihr zarte Lämmlein weiß und klar,
Des Heilands erste Opferschar,
In Einfalt habt ihr noch gespielt
Mit Palm und Kronen, eh ihr fielt.

Was half Herodes Grausamkeit,
Der Euch so früh dem Tod geweiht?
Christus entgieng dem Schwert allein,
Um den ihr littet solche Pein.

Aus allen Wiegen strömt das Blut,
Doch fehlt den Gott des Mörders Wuth;
Dem Einen gilt so Vieler Noth,

Doch der entflieht vielfachem Tod.

Soviel Gespielen tilgt das Schwert,
Im Blute Christ steht unversehrt;
Der Mütter viel beraubt' es schon,
Verschont allein der Jungfrau Sohn.

Sic dira Pharaonis mali
Edicta quondam fugerat,

Christi figuram praeferens

Moses, receptor civium.

[ocr errors]

Matres, querelis parcite!
Quid rapta fletis pignora?

Agnum salutis obsidem

[merged small][merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »