من داخل الكتاب

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 18 - Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
الصفحة 35 - Deus, miserere nobis. Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis. Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis. Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis.
الصفحة 118 - Te gloriosus Apostolorum chorus, Te prophetarum laudabilis numerus, Te Martyrum candidatus laudat exercitus. Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia, Patrem immensae majestatis ; Venerandum tuum verum et unicum Filium ; Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
الصفحة 72 - Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum. Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum.
الصفحة 76 - Filium ejus unicum, Dominum nostrum : qui conceptus est de Spiritu Sancto : natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus : descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis : ascendit ad cœlos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis : inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam , Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam.
الصفحة 151 - Si iniquitates observaveris, Domine: * Domine, quis sustinebit ? Quia apud te propitiatio est : * et propter legem tuam sustinui te, Domine. Sustinuit anima mea in verbo ejus : * speravit anima mea in Domino.
الصفحة 69 - Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus ; ductore sic te praevio vitemus omne noxium.
الصفحة 30 - Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum qui in cœlis est.
الصفحة 139 - Consilium vero, quod mihi credituri sunt, per se aut per nuntios seu litteras, ad eorum damnum me sciente nemini pandam. Papatum Romanum et regalia Sancti Petri adjutor eis ero ad retinendum et defendendum, salvo meo ordine, contra omnem hominem. Legatum apostolice sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo, et in suis necessitatibus adjuvabo.
الصفحة 76 - AMEN. [Credo in Deum patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae ; et in Jesum Christum filium ejus unicum Dominum nostrum ; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos.

معلومات المراجع