صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Hymnus matutinus.

Lucis largitor splendide, Cuius sereno lumine

Post lapsa noctis tempora Dies refusus panditur.

Tu verus mundi Lucifer, Non is, qui parvi sideris. Venturae lucis nuntius Angusto fulget lumine;

Sed toto sole clarior,
Lux ipse totus et dies,
Interna nostri pectoris
Illuminans praecordia.

Adesto rerum conditor, Paternae lucis gloria, Cuius admota gratia Patescunt nostra pectora.

Tuoque plena spiritu,

Secum Deum gestantia,

Ne rapientis perfidi

Diris patescant fraudibus.

Mit seinem

Morgenlied.

Lichtspender, hehrer, der die Welt
klaren Schein erhellt,
Durch dessen Macht nach jeder Nacht
Der Tag erglänzt in Stralenpracht.

Du führt das Licht herbei allein,
Nicht jener Stern, des schwacher Schein
Am Himmel blinkt und Kunde bringt,
Daß bald der Tag den Sieg erringt.

Du überstralst der Sonne Glanz,
Bist selber Tag und Sonne ganz;
Uns unbewust in tiefster Brust
Erwechst Du lichter Flammen Luft.

Schick immer, Weltenschöpfer Du,
Uns deines Lichtes Wonne zu,
Daß weit sich dieses Herz erschließt,
Wenn Deine Gnade niederfließt.

Bis es des heilgen Geistes voll,
In sich den Gott bewahrend, schwoll,
Für Trug und List des Widerchrist
Auf ewig dann verschloßen ist.

[merged small][ocr errors]

Probrosas mentes castitas,
Carnis vincat libidines,
Sanctumque puri corporis
Delubrum servet spiritus.

Haec spes precantis animae,
Haec sunt votiva munera,
Ut matutina nobis sit

Lux in noctis custodiam.

S. Hilarius.

Dann komme was da kommen mag,
Dann bringe was da will der Tag,
Wir leben gar der Sünde bar
Nach Deinem Willen immerdar.

Dann überwindet keuscher Brufst
Unschuldger Sinn die Fleischeslust,
Dann mag sich rein der Busen weihn,
Des Geistes Heiligthum zu sein.

Das ist der Seele brünstig Flehn;
Dieß Heil, o Herr, laß uns geschehn,
Daß wenn Dein Licht die Nacht durchbricht
Wir Dein gedenken und der Pflicht.

Hymnus ad Matutinum.

Splendor paternae gloriae, De luce lucem proferens, Lux lucis et fons luminis, Dies diem illuminans.

Verusque sol illabere
Micans nitore perpeti,
Iubarque sancti spiritus
Infunde nostris sensibus.

Votis vocemus et patrem,
Patrem perennis gloriae,

Patrem potentis gratiae,

Culpam releget lubricam.

Informet actus strenuos,

Dentem retundat invidi,

Casus secundet asperos,

Donet gerendi gratiam.

Mentem gubernet et regat

Casto, fideli corpore;

'Fides calore ferveat,

Fraudis venena nesciat.

« السابقةمتابعة »