صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

INDEX HYMNORUM.

Adoro te devote .

Ad perennis vitae fontem

Aeterna Christi munera

→ Aeterna coeli gloria

Agnoscat omne saeculum
Ales diei nuntius

Almum flamen vita mundi

Altitudo quid hic iaces

Angelice patrone

Apparebit repentine

Audi benigne conditor

Aurora iam spargit polum

Aurora lucis rutilat

p. 228

316

282

12

44

16

210

74

346

334

92

10

178

254

[merged small][ocr errors]

Beata nobis gaudia

Christe qui lux es et dies
Christe redemptor gentium
Congregavit Deus aquas
Corde natus ex parentis
Crux ave benedicta

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Lucis largitor splendide

2

Mundi renovatio

Magna Ioannis merita

Media vita in morte sumus

Mittit ad virginem

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

80

300

96

[ocr errors]

184

294

115

354

226

326

22

264

quam moestus cordis aestus

132

O sanctissima

258

Pange lingua gloriosi corporis
Pange lingua gloriosi proelium
Parendum est cedendum est

Parvum quando cerno Deum
Patris sapientia

[blocks in formation]

Quem pastores laudavere
Quem terra pontus sidera
Quid Tyranne quid minaris

p. 54

252

344

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

Pag. 246 lin. 19 lege: orior.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« السابقةمتابعة »