صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Infantis heic amorem
Omnes attendite

Et grates et honorem
Coelo rependite.

Quid tantae caritati,

Quid Iesu deferam?

Ah! quid humanitati

Tuae nunc referam?

Pro stabulo me dedo,
Corpus pro stramine,
Cor pro praesepi cedo
Et pro solamine.

O verbum incarnatum,

Rerum principium,

Pro me humiliatum

Velut mancipium!

Eia eia velut mancipium!

So kommt herbei und neiget
Dem Kind euch allzumal,
Dem Himmel Dank erzeiget
Der Gnaden ohne Zahl..

Wie kann ich, Herr, erwiedern
Was Du mir Liebes thust?.
Daß Du in Menschengliedern
In dieser Krippe ruhst!

Nimm mich zur Ruhestätte,
Kehr ein in meiner Braft,
Und nimm mein Herz zum Bette,
Darin Du ruhst mit Lust.

O Wort, Beginn der Dinge, .
Das Welten schuf dereinst,
Wie Du für mich geringe,
In Knechtsgestalt erscheinst!

Eia eia in Knechtsgestalt erscheinst!

[blocks in formation]

Von des Herrn Geburt.

Töne, Sion, Lobgesang,
Daß der Freude Feierklang
Schalle weit die Welt entlang.
Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria:

Kam zur Welt Emanuel,
Den verkündigt Gabriel,
So bezeugt Ezechiel.

Erschienen ist, erschienen ist
Den ans gebar Maria.

Kam der Fürst der Herrlichkeit,
Ihn gebar die reine Maid
Ohne Mann, in Züchtigkeit.
Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria.

Knaben singt, wir singen schon,
Dem gebornen Königssohn
Lobgesang in fromimem Ton.
Erschienen ist, erschienen ist
Den uns gebar Maria.

Sion lauda dominum,
Salvatorem hominum,

Lavatorem criminum.
Apparuit, apparuit
Quem genuit Maria.

Qui regnat in aethere Venit ovem quaerere, Nullum volens perdere. Apparuit, apparuit Quem genuit Maria.

Ergo nostra concio
De hoc tanto gaudio
Benedicat domino.
Apparuit, apparuit
Quem genuit Maria!

Deo patri sit gloria,

Natoque victoria,

Laus sancto paracleto!

Apparuit, apparuit

Quem genuit Maria!

« السابقةمتابعة »