صور الصفحة
PDF

CONTENTS.

The Stationer to the Reader -.......
On the death of a fair Infant dying of a cough
At a vacation exercise .......
On the Morning of Christ's Nativity. --
The passion -...........
On Time ..............
Upon the Circumcision ----
At a solemn Music -----
An Epitaph on the Marchioness of Winches-

ter ...........
Song on May Morning ::::
On Shakespeare -.•.•.
On the University Carrier -
Another on the same -----
Ad Purrham, Ode v...d..
The same Englished --.-.
On the new forcers of Conscience under the
long Parliament .....

..."

SONNETS.
To the Nightingale ------ ........
On his being arrived at the age of 23 ....
When the assault was intended to the Ciy -

MILTON. VOL. IV.

ik

Page
To a virtuous young Lady-.-.-.-c...
To the Lady Margaret Ley - ---
On the detraction which followed upon my

writing certain treatises - -
On the same - ..........
To Mr. H. Lawes on his airs .........
On the religious memory of Mrs. Catharine

Thomson .....
To the Lord General Fairfax ---..
To the Lord General Cromwell
To Sir Henry Vane the younger - .
On the late massacre in Piedmont
On his blindness - ...........
To M. Lawrence .....
To Cyriac Skinner ----
To the same .....
On his deceased wife ....
Psalms...........••••
Joannis Miltoni Londinensis Poemata -

ELEGIARUM.
Elegia prima. Ad Carolum Deodatum ....
Elegia secunda. In obitum præcoris acade-

mici Cantabrigiensis - ..........
Elegia tertia. In obitum præsulis Witonton.

• sis - ..................... 95
Elegia quarta. Ad Thomam Junium a...
Elegia quinta. In adventum veris...... 10%
Elegia sexta. Ad Carolum Deodatum, ruri

commorantem ...............

« السابقةمتابعة »