صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ON

MR. J. P. COLLIER'S AND MR. C. KNIGHT'S

[blocks in formation]

At hoc, inquies, leve est.

Nihil contemnendum est, neque in bello,
neque in re critica.” Porson ad Eurip. Med. 139.

LONDON:

EDWARD MOXON, DOVER STREET.

MDCCCXLIV.

LONDON:

PRINTED BY ROBSON, LEVEY, AND FRANKLYN,

Great New Street, Fetter Lane.

TO THE

REVEREND JOHN MITFORD.

MY DEAR MITFORD,

I HAVE two reasons for inscribing the present volume to you: the first, because, in the wide range of your learning, you have not neglected the minutiæ of verbal criticism; the second, because you at least will read it with a conviction that it originated in pure love to Shakespeare, and not in the desire of decrying the labours of those who have thought themselves competent to become his editors.

Believe me

Your sincere friend,

A. DYCE.

« السابقةمتابعة »