ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 238 - Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi, recepturi prout in corpore gessimus, sive bonum fuerit sive malum, oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus prevenire ac eternorum intuitu seminare in terris quod...
الصفحة 238 - ... domino cum multiplicato fructu recolligere debeamus in celis, firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam qui parce seminat, parce et metet et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet vitam eternam.
الصفحة 238 - ... de omnipotentis Dei misericordia et Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, singuli nostrum singulas dierum quadragenas de iniunctis sibi penitenciis misericorditer in Domino relaxamus dummodo diocesani voluntas ad id accesserit et consensus.
الصفحة 379 - u unterstützen. Wir Karl, von gots genaden Romischer keiser, zu allen czeiten merer des reichs vnd kunig zu Behem, embiten dem burgermeister, ratmannen vnd burgern der stat zu Lübeck, vnsern vnd des reichs liben getrewen, vnser genade vnd alles gut. Wann der hochgeborn Albrecht, herczog Heinrichs von Mekelnburg son, vnser lieber ohem vnd furste, der eldiste vnd der eldisten tochter son ist etwenne kunigs Woldemars von Denemarken...
الصفحة 238 - Margarete virginum et Undecim Millium virginum, in festo dedicationis ipsius et per octavas, causa devotionis accesserint, vel ad fabricam luminaria, ornamenta, seu ad alia necessaria ipsius capelle, manus porrexerint adiutrices, seu in extremis laborantes, quecumque facultatum suarum legaverint prelibatis, singuli singulas dierum quadragenas de iniunctis sibi penitenciis, dummodo consensus diocesani ad id accesserit, in Domino misericorditer relaxamus. In cuius rei noticiam sigilla nostra presentibus...
الصفحة 240 - Cassiani episcopi ipsiusque capelle dedicationis festivitatibus et diebus a primis vesperis usque ad secundas vesperas inclusive devote visitaverint annuatim et ad premissa manus...
الصفحة 240 - Chr(ist)i fideles ipsi eo libencius devocionis causa confluant ad eandem et ad reparationem, conservationem, manutentionem ac munitionem huiusmodi manus promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos, nos cardinales prefati videlicet quilibet nostrum per se supplicationibus...
الصفحة 379 - Romischer kunig, ze allen zeiten merer dez reichs und kunig ze ßeheim, enbielen dem burgermeister, dem rat vnd burgern gemeinlichen der stat ze Hagenowe, vnsern lieben getruwen, vnser hulde vnd allez gut. Wann die von Obern-Ehenheim, vnser vnd dez reichs gelruwe, wider iren eyt, mit dem sie vns vnd dem reiche verbunden sint, freuenlichen...
الصفحة 240 - Theodori24 diaconi miseratione divina sacrosancte Roman(e) ecclesie cardinales universis et singulis Chr(ist)i fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in domino sempiternam. Quanto frequentius fidelium mentes ad opera caritatis inducimus, tanto salubrius animarum suarum saluti consulimus.

معلومات المراجع