صور الصفحة
PDF

O God the Holy Ghost, proceeding from the Father and the Son: have mercy upon us miserable sinners. O holy, blessed, and glorious Trinity, three persons and one God: have mercy upon us miserable sinners. Remember not, Lord, our offences, nor the offences of our forefathers; neither take thou vengeance of our sins: spare us good Lord, spare thy people, whom thou hast redeemed with thy most precious blood, and be not angry with us for ever. Spare us, good Lord. From all evil and mischief, from sin, from the crafts and assaults of the Devil: from thy

P Breviar. Sarisb. fol. 59, pars hiemalis. These four invocations have been used for many centuries in the western litanies; they do not, however, occur in the eastern. They may be considered as a paraphrase of the Kyrie eleēson, Christe eleēson, Kyrie eleēson, which have from the fifth or sixth century been recited at the beginning of the litany in the west. In the east, the form of Kyrie eleēson is much more ancient. The oldest litany in which I have found the words used in the text, is that of the Codex Chisii, printed by Bona, Rer. Lit. Appendix, p. 558. Martene de Antiq. Eccl. Rit.

Spiritus Sancte Deus, miserere nobis.

Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis P.

Ne reminiscaris Domine delicta nostra vel parentum nostrorum; neque vindictum sumas de peccatis nostris. Parce Domine, parce populo tuo quem redemisti precioso sanguine tuo, ne in aeternum irascaris nobis q.

Parce nobis Domine *.

Ab omni malo –A peccatis nostrist — Ab infestationibus daemonum"—a ventura ira"—

lib. i. c. 4, art. 12, p. 551. This MS. was written in the tenth century. Bona, lib. i. c. 12, No. 4. q Breviar. Sarisb. fol. 59. It was formerly used as an anthem at the end of the penitential psalms, which were frequently repeated before the litany. But I have seen ancient litanies, in which very nearly this form was placed at the beginning of the litany. * Breviar. Sarisb. fol. 60. * Brev. Sar. 60. Litania Anglica Octavi Saeculi ap. Mabillon, Anal. tom. iii. p. 674. * Brev. Trajectens, fol. 72. * Brev. Sar. 60. V Brev. Eboracens. fol. 263.

wrath, and from everlasting damnation. Good Lord, deliver us. From all blindness of heart; from pride, vain-glory, and hypocrisy; from envy, hatred, and malice, and all uncharitableness, From fornication, and all other deadly sin: and from all the deceits of the world, the flesh, and the devil,From lightning and tempest; from plague, pestilence, and famine ; from battle and murder, and from sudden death,<From all sedition, privy conspiracy, and rebellion; from all false doctrine, heresy, and schism ; from hardness of heart, and contempt of thy Word and Commandment,<By the mystery of thy holy Incarnation; by thy holy Nativity and Circumcision; by thy Baptism, Fasting, and Tempt— ation,-By thine agony and bloody Sweat; by thy Cross and Passion; by thy precious Death and Burial; by thy glorious Resurrection and Ascension ; and by the coming of the Holy Ghost,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

In all time of our tribulation; in all time of our wealth ; in the hour of death, and in the day of judgment. Good Lord, deliver us. We sinners do beseech thee to hear us, O Lord God; and that it may please thee to rule and govern thy holy Church universal in the right way; We beseech thee to hear us, Good Lord. That it may please thee to keep and strengthen in the true worshipping of thee, in rightteousness and holiness of life, thy servant N., our most gracious King and Governor;

That it may please thee to rule his heart in thy faith, fear, and love, and that he may evermore have affiance in thee, and ever seek thy honour and glory;

That it may please thee to be his defender and keeper, giving him the victory over all his enemies;

That it may please thee to bless and preserve our gracious Queen N., and all the royal Family;

& Brev. Sar. fol. 60. h Ibid. * Litania Anglicanae Ecclesiae apud Mabillon. Analecta, tom. iii. p. 675. * Brev. Sar. fol. 60.

In hora mortis succurre nobis Domine; in die judicii.

Libera nos Domine #.

Peccatores te rogamus audi nos; ut Ecclesiam tuam regere et defensare digneris.

Te rogamus audi nos.

Ut Regi nostro et principibus nostris pacem et veram concordiam atque victoriam donare digneris”; ut Regem et Episcopum nostrum conservare digneris ; ut vitam et sanitatem eis dones".

Ut Regi nostro . . . . victoriam donare digneris"—wrip röv storeseardrov kai GeopvXákrwy Baoixéov, Kparovc, vikm.c . . . airóv'.

Pro . . . famula tua N. Imperatrice"—Ut...principibus nostris pacem et veram concordiam . . . donare digneris".

1 Goar, Rit. Graec. Orationes Lucernaris, p. 41.

" Missale Ambrosian. apud Pamelii Liturgic, tom. i. p. 331.

n Brev. Sar, fol. 60.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

That it may please thee to illuminate all Bishops, Priests, and Deacons, with true knowledge and understanding of thy Word; and that both by their preaching and living they may set it forth and shew it accordingly ; That it may please thee to endue the Lords of the Council, and all the Nobility, with grace, wisdom, and understanding ; That it may please thee to bless and keep the Magistrates, giving them grace to execute justice, and to maintain truth; That it may please thee to bless and keep all thy people;

That it may please thee to give to all nations unity, peace, and concord ;

That it may please thee to give us an heart to love and dread thee, and diligently to live after thy commandments;

That it may please thee to give to all thy people increase of grace to hear meekly thy Word, and to receive it with pure affection, and to bring forth the fruits of the Spirit;

* Brev. Herefordens. P Apost. Const. lib. viii, c.11. * Goar, Rituale Graec. p. 65. * Laudes Ecclesiae Suessionensis, from a MS. seven hundred years old. Martene de

Antiq. Eccl. Rit. tom. i. p. 365. * Brev. Sar. fol. 60. * Litania Anglica Mabillon.

Analecta, p. 675. "Apost. Const.lib. viii. c. 11. " Menard. notae in Sacr. That it may please thee to bring into the way of truth all such as have erred, and are deceived ; That it may please thee to strengthen such as do stand; and to comfort and help the weak-hearted; and to raise up them that fall; and finally to beat down Satan under our feet; That it may please thee to succour, help, and comfort, all that are in danger, necessity, and tribulation ; That it may please thee to preserve all that travel by land or by water, all women labouring of child, all sick persons, and young children; and to shew thy pity upon all prisoners and captives;

That it may please thee to defend, and provide for, the fatherless children, and widows, and all that are desolate and oppressed;

That it may please thee to have mercy upon all men;

That it may please thee to forgive our enemies, persecutors, and slanderers, and to turn their hearts;

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Gregorii, p. 157, from a litany a thousand years old. " Litania Lugdunensis Ecclesiae, from a MS. six hundred years old. Martene de Antiq. Eccl. Discipl. in Div. Officiis, p. 521. * Liturgia Cyrilli Renaudot.

Liturg. Oriental. tom. i. p. 45. Marci, p. 153. y Liturgia Marci Renaudot, p. 152. * Ibid. p. 153. * Apost. Const. lib. viii. c.11. * Brev. Sar. fol. 60. * Apost. Const. as before.

« السابقةمتابعة »