صور الصفحة
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

mung des Bischof8 zu Speyer überlaffen þatte, und den ungeftörten Befiß seiner übrigen Güter.

Gregorius 1 episcopus seruus seruorum dei dilectis filiis, custodi et capitulo ecclesie sancti Ciriaci in Cimern, Wormaciensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Justis petencium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum, et vota, que a racionis tramite non discordant, effectu prosequente complere. Ea propter, dilecti in domino filii , vestris iustis precibus inclinati , jus patronatus ecclesie sancti Martini in Cimern, quod Walterus de Louifin 3, verus patronus ipsius, venerabilis fratris nostri, Spirensis episcopi 4, loci diocesani, accedente consensu, ecclesie vestre pia liberalitate concessit , possessiones quoque ac alia bona vestra, sicut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, vobis et per nos eidem ecclesie auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat , hanc paginam nostre confirmacionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignacioni omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli, apostolorum eius, se nouerit incursurum. Datum Laterani VII°. Idus Maii, pontificatus nostri anno octauo. fol. 16.

i Gregor IX, welcher hier zu verstehen seyn wird, wurde den 20. März 1227 erwählt, und starb den 21. August 1241. – ? Zeitschrift II, 102, Anmerkung 4. Stälin II, 724. A. Alunzinger, Gesch. des Zabergäus und des ießigen Ob. A. Bradenheim III, 150 flg. Vergl. auch Würdtwein subs. dipl. XII, p. 1 flg. — 3 Dieser Walther ist auch ein badisder Vogt zu laufen am Nedar (im D. A. Besigheim). Stälin II, 669. R. Alunzinger, Gefch. der Stadt laufen am Nedar 26. p. 24 flg. Zeitschr. IV, 104, Anm. 12. laufen und die übrigen, dort genannten Städte find übrigens nicht im J. 1234 erft von R. Friderich II an den Markgrafen Hermann V von Baden um 2300 M. S. Verpfändet worden. Dieses ist früher geschehen. Schöpflin (H. Z. B. I, 310) gibt das Jahr 1227 an, jedoch ohne irgend einen hiftorisden Bes. weis, und sagt p. 312 felbft, daß eine Urkunde über diese Pfandfchaft nicht vorhanden sey. Stälin (II, 344) nimmt richtiger die Jahre 1212 — 1220 an, also von dem Auftreten des . Friderich II in Deutschland bis zu seis ner Rüdkehr nach Italien, gestüßt auf die bei Schöpflin V, 192 abgedructe Urkunde Friderichs vom November 1234. Markgraf Hermann V batte nämlich in Person den Kaiser in Italien über die gefahrdrohenden Absichten Teines Sohnes, des . Heinric VII, aufgeklärt und zum Aufbruche nach Deutschland vermocht, wovon Heinrich Kunde bekam und dem Markgrafen verheerend in das fand fiel. Obgleich dieser tapfern Widerftand leiftete, mußte er doch von der erwähnten Pfandfumme von 2300 M. S. 1000 M. i nachlafsen. R. Friderich aber ftellte die Pfandschaft wieder so her, wie fie bes ftanden hatte, und die Urkunde über diese Reftitution ift die erwähnte vom November 1234. In dieser sagt nun Friderid II, er erinnere fid, daß er vor Zeiten bei seiner Anwesenheit in Deutsdland (Alemania), also von 1212

« السابقةمتابعة »