صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][ocr errors]

ANATOMY OF MELANCHOLY,

WHAT IT IS,

THE

ALL THE KINDS, CAUSES, SYMPTOMS, PROGNOS-
TICS, AND SEVERAL CURES OF IT.

WITH

IN THREE PARTITIONS.

SECTIONS, MEMBERS, AND SUBSECTIONS, PHILOSOPHICALLY,
MEDICALLY, HISTORICALLY OPENED AND CUT UP.

BY DEMOCRITUS JUNIOR.

[merged small][ocr errors]

WITH THEIR SEVERAL

A SATIRICAL PREFACE, CONDUCING TO THE FOLLOWING DISCOURSE

WITH

CORRECTED, AND ENRICHED BY TRANSLATIONS OF THE NUMEROUS CLASSICAL

EXTRACTS.

A NEW EDITION.

VOL. I.

NEW YORK

A. C. ARMSTRONG AND SON

714 BROADWAY

1880

HARVARD
UNIVERSITY
URGARY
AUG Si 1961

UNIVERSITY PRESS : JOHN WILSON & SON, CAMBRIDGE.

HONORATISSIMO DOMINO,

NON MINVS VIRTUTE SUÂ, QUAM GENERIS SPLENDORE,

ILL VSTRISSIMO,

GEORGIO BERKLEIO,

MILITI DE BALNEO, BARONI DE BERKLEY, MOUBREY, SEGRAVE D. DE BRUSE,

DOMINO SUO MULTIS NOMINIBUS OBSERVANDO,

HANC SUAM

MELANCHOLIE ANATOMEN,

JAM SEXTO REVISAM, D. D.

DEMOCRITUS JUNIOR.

« السابقةمتابعة »