صور الصفحة
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Christ uuart gaboren, er uuolf ode deob uuas. dô uuas sancte Marti Christas hirti.

der heiligo Christ unta sancte Marti,
der gauuerdô uualten
hiuta dero hunto,

dero zohôno,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

DE HOC QUOD SPURIHALZ DICUNT. PRIMUM PATER NOSTER.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

STRASSBURGER BLUTSEGEN.
Singala ter dicat.

Genzan unde Jordan keken sament sozzon
to uersoz Genzan Jordane te situn
to uerstont taz plot uerstande tiz plot

stant plot
Vro unde Lazakere keken molt petritto

stant plot fasto::

Tumbo saz in berke mit tumbemọ kinde enarme.
tumb hiez ter berch, tumb hiez taz kint:
ter heilego Tumbo uersegene tiusa uunda.

Ad stringendum sanguinem.

CONTRA MALUM MALANNUM.

Cum minimo digito circundare locum debes, ubi apparebit, his verbis

Ich bimuniun dib, suam, pî gode jouh pî Christe, Tunc fac crucem per medium t et dic

daz tû niewedar ni gituo noh tolc noh tôthoupit. 5 Item adiuro te per patrem et filium et spiritum sanctum, ut amplius non crescas sed

arescas.

arescas

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Quid est quod fuit et modo non est ? ambulat circa ignem et operatur obicem unum.

pfdfm hbbfo.

Volavit volucer sine plumis,
sedit in arbore sine foliis.
venit homo sine manibus,
conscendit illam sine pedibus,
assavit illum sine igne,
comedit illum sine ore..

Nxtz a Titane.

Equitavit homo cum femina:
mater eius matris meae socrus fuit.

xktrkcxs.

« السابقةمتابعة »