صور الصفحة
PDF

waz boumes birt âne bluot?
waz vogele sõiget sine jungen ?
waz vogele ist âne zungen ?
waz vogele ist âne magen ?
kanstu mir des iht gesagen,
sô wil ich dich für einen wætlichen knappen haben.

[ocr errors]

er

Nu sage mir, meister Trougemunt,
zwei und sibenzec lant diu sint dir kunt:
waz ist wizer denne der sne ?
waz ist sneller denne dez rèch?
waz ist höher denne der berc?
waz ist vinsterre den diu naht ?
kanstu mir iht des gesagen,
sô wil ich dich für einen wætlichen knappen haben.

'Des håste gefråget einen man
der dirz wol gesagen kan.
diu sunne ist wizer den der snė,
der wint ist sneller den daz rèch,
der boum ist höher den der berc,
diu rame ist swerzer den diu naht.
doch wil ich dir in triuwen sagen,
frågestu mich ihtes mère,
ich sage dir fürbaz an din ere.'

Nu sage mir, meister Trougemunt,
zwei und sibenzec lant diu sint dir kunt:
durch waz ist der Rîn sô tief?

durch waz sint die frowen liep? durch waz sint die maten grüene? durch waz sint die ritter küene? kanstu mir des iht gesagen, sô wil ich dich für einen stolzen knappen haben.

*Des håste gefraget einen man
der dirz wol gesagen kan.
von mangem urspringe ist der Rin sò tief,
von minnen sint die frowen liep,
von würzen sint die maten grüene,
von wunden sint die ritter küene;
unde frågestu mich ihtes mère,
ich sage dir fürbaz an din ère.'

Nu sage mir, meister Trougemunt, zwei und sibenzec lant diu sint dir kunt: durch waz ist der walt grise? durch waz ist der wolf wise ? durch waz izt der schilt verblichen? durch waz ist manec geselle entwichen? kanstu mir des iht gesagen, sô wil ich dich hân für einen wætlichen knaben.

*Daz hâste gefräget einen man der dirz wol gesagen kan. von manegem alter ist der walt grise, von unnützen gengen ist der wolf wise, von maneger hervertę ist der schilt verblichen, ungetriuwen Sibechn ist manec geselle entwichen. · · · · · · · · · ·

Nu sage mir, meister Trougemunt,
zwei und sibenzec lant diu sint dir kunt:
waz ist grüene alsam der kle?
waz ist wiz alsam der sne?
waz ist swarz alsam der kol?
waz zeltet rehte als der vol?

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ferrum per clavum ferrumque equus, per equum uir, perque uirum castrum, per castrum patria durat.

Ein nagel behalt ein isen, ein isen ein ros, ein ros ein man, ein man ein burch, ein burch ein lant.

ein mage baberein, ein biele ein dientes, ein ros

6.

Alea, Bachus, amor meretricum fecit egentem: nunquam, qui sequitur hęc tria, diues erit.

7. Quattuor extollunt hominem faciuntque superbum:

forma, genus, probitas, magnus aceruus opum.

8. Nobilitas, species, probitas, facundia, sensus nil mihi proficiunt, nisi sit mihi copia census.

9. Non ornant hominem uel opes uel culmen honorum, si duo defuerint, uirtus et copia morum.

10.

Non nos dedecorant nostrorum crimina patrum,

nec probitas patrum nos facit esse probos.

11. Qui nocet exemplo, fetens iacet in monumento;

sis sapiens, si uis similis esse deo.

12. Dum Mars arescit et mensis Aprilis aquescit, Maius frigescit, tunc frugibus arca tumescit.

BILSENER SCHLUSSVERS.

Tesi samanunga vvas edele unde scona
Et omnium uirtutum pleniter plena.

Z WEITES BUCH.

« السابقةمتابعة »