صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Retro ruent tum iniusti
Ignes in perpetuos,

Vermis quorum non morietur,
Flamma nec restinguitur.
Satan atro cum ministris
Quo tenetur carcere,
Fletus ubi mugitusque,
Strident omnes dentibus.
Tunc fideles ad coelestem
Sustollentur patriam,
Choros inter angelorum
Regni petent gaudia.
Urbis summae Hirusalem
Introibunt gloriam,

Vera lucis atque pacis In qua fulget visio. XPM regem iam paterna Claritate splendidum,

Ubi celsa beatorum

Contemplantur agmina.

Ydri fraudes ergo cave,

Infirmantes subleva,

Aurum temne, fuge luxus,

Si vis astra petere.

Und sie stürzen hin die Bösen

Jählings in der Flamme Gluth,
Aus der nimmer ein Erlösen,

Deren Wurm nicht stirbt noch ruht.
Wo mit seinen Höllenföhnen

Satan wohnt in Kerfersnacht.

Wo Zähnklappen, Heulen, Stöhnen,
Jeden Mund erbleichen macht.

Während daß die Frommen schweben

Zu dem Paradies empor,

Dort in Himmels Lust zu leben

Unter seel'ger Engel Chor.

Und im Siegesschmucke treten

Sie ins hehre Salem ein,

Wo des wahren Lichts und Friedens
Anschauung vergönnt allein.

Wo sie Christus, hoch gekrönet,

In des Vaters Herrlichkeit

Schau'n, vom Engelchor umtönet,
Ewig fort durch alle Zeit.

Hilf den Schwachen, lerne Lüden Lerne Trug und Falschheit fliehn; Laß vom Gold dich nicht berücken, Wenn du willst zum Himmel ziehn.

Zona clara castitatis
Sumbos nunc praecingere,
In occursum magni Regis
Fer ardentes lampades.

Gregorius Magnus.

Hymnus vespertinus.

Ecce iam noctis tenuatur umbra, 54 Lucis aurora rutilans corruscat, Nisibus totis cogitemus omnes Cuncti potentem.

Ut Deus noster, miseratus, omnes Pellat angorem, tribuat salutem, Donet et nobis pietate patris Regna polorum.

Praestet hoc nobis, Trinitas beata, Patris ac Nati pariterque Sancti Spiritus, cuius reboat per omnem Gloria mundum.

Laß die Lenden dir umbegen.
Mit der Keuschheit reinem Band,
Und dem König tritt entgegen

Mit der Lampe in der Hand!

Gregor der Große.

Abendgefang.

Seht, wie des Dunkels nächt'ge Schatten sinken, Seht dort Aurora's Rosenschimmer blinken, Drum laßt uns nahen in brünstig bedächt'gem Fleh'n dem Allmächt'gen.

Daß unser Gott sein Erbarmen uns weihe,
Kummer verscheuchend uns Wohlfahrt verleihe,
Kraft seiner Gnade, dort und hienieden
Heil uns und Frieden.

O! Dies gewähre, heil'ge Drei, zu meiste Vater und Sohn, die mit dem heil'gen Geiste

Einig verbunden, deren Lob durch alle

Zeiten erschalle!

[ocr errors]

Hymnus de ascensione Domini.

Aeterne rex altissime 55
Redemptor et fidelium,

Cui mors perempta detulit
Summae triumphum gratiae.

Ascendis orbes siderum,
Quo te vocabat coelitus,
Collata, non humanitus,
Rerum potestas omnium.

Ut trina rerum machina,
Coelestium, terrestrium
Et infernorum condita

Flectat genu iam subdita.

Tremunt videntes angeli
Versam vicem mortalium:
Peccat caro, mundat caro
Regnat Deus Dei caro.

Sis ipse nostrum gaudium,
Manens olympo praemium,
Mundi regis qui fabricam
Mundana vincens gaudia.

Hinc te precantes quaesumus,
Ignosce culpis omnibus,

Et corda sursum subleva

Ad te superna gratia.

« السابقةمتابعة »