صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Schlaf, mein honigsüßer Knabe,
Hold und milde ganz und gar,
Meines Lebens Sein und Labe,
Den mein keuscher Schooß gebar,

Tausendmal, tausendmal lobsingen wir,
Tausend, tausendfältig Dir.

Was Du wünsch'st, ich will's Dir geben, Schlafe Kindchen, zart und klein,

Deiner Mutter Lust und Leben,

Schlafe, Söhnchen lieb, schlaf ein! Tausendmal, tausendmal lobsingen wir,

Tausend, tausendfältig Dir.

Schlumm're Kindlein, holde Weisen

Sing' ich, deine Mutter, Du,

Schlumm're Söhnlein, leise, leise

Sing', dein Vater ich dazu.

Laufendmal, tausendmal lobsingen wir,

Tausend, tausendfältig Dir.

Daß Nichts fehle, streu ich Rosen

Und Violen Dir in's Heu,

Unter Hyacinthen Rosen,

Lilien in der Krippe Streu.

Tausendmal, tausendmal lobsingen wir,

Tausend, tausendfältig Dir.

[graphic]

Si vis musicam, pastores
Convocabo protinus,

Illis nulli sunt priores,

Nemo canit castius.

Millies tibi laudes canimus,

Mille, mille, millies!

24.

En, navis institoris, 104
Procul ferens panem,

Longis adest ab oris,

Novam vehens mercedem.

A Patre missa summo,
Gestat per inclytum,

Sale vagans in alto,

Jesum puellulum.

Permensa felix cursum

Ad littus appulit,

Clausum patescit coelum

Virgoque parturit.

A virginis pudica

Processit aulula

Homo Deus natura,
Ens ante saecula.

Willst Musik Du, laß ich bringen
Flugs die Hirten Dir herein,
Niemand kann so lieblich singen,

Keiner ach! so fromm und rein.
Tausendmal, tausendmal lobsingen wir,
Tausend, tausendfältig Dir.

24.

Ein Schifflein kommt gezogen
Mit Brod von fernem Strand,
Und trägt uns durch die Wogen
Gar neue Last an's Land. ́

Vom Vater ist's gekommen

Und bringt uns dreimal hehr,
Durch's hohe Meer geschwommen,
Das Jesukind daher.

Sein Lauf ist abgeschlossen,
Es ruht in Users Moos,

Der Himmel ist erschlossen,

Und auch der Jungfrau Schooß.

Denn aus der Keuschheit Banden

Der Jungfrau geht hervor

Der Gottmensch, der bestanden

Durch alle Zeit zuvor.

[graphic]

Duro iaces cubili,

O gnate virginis,
Foeno recumbis vili

Lustrator aetheris.

Beata gaude mater,
Virgo tenerrima,

Noster Deusque frater

Est te, puerpera!

25.

Patris sapientia, 105
Veritas divina,

Deus homo captus est

Hora matutina;

A suis discipulis

Cito derelictus,

Iudaeis est traditus,

Venditus, afflictus.

Hora prima ductus est

Iesus ad Pilatum,

Falsis testimoniis

Multum accusatum;

In collum percutiunt

Manibus ligatum,

Vultum Dei conspuunt, Lumen coeli gratum.

Im Stalle, schlecht und feuchte,
Der Sohn der Jungfrau liegt,
Es wird des Himmels Leuchte
Auf harter Streu gewiegt.

holde Magd, entbrenne
In Lust und Jubelton,
Den ich Gott-Bruder nenne,
Jungfrau, es ist dein Sohn!

25.

Der des Vaters Weisheit ist,

In der Wahrheit Bunde,

Ihn, den Gottmensch, fahnden sie

In der Morgenstunde.

Ach! Von seinen Jüngern all'

Schmählich bald verlassen,

Wird den Juden er verkauft,

Die ihn fesseln lassen.

Jesus vor Pilatus bringt

Man zuerst am Lage,

Auf der Zeugen falschen Mund
Baut man schwere Klage;

In den Nacken heißen sie
Den Gebund'nen schlagen,
Selbst in's Angesicht zu spei'n
Gottes Sohn sie wagen.

« السابقةمتابعة »