صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Sed editis miraculis
Occurrit et docet Petrus,
Falsum profari perfidos
Ioele testante comprobans.

Deo Patri sit gloria etc.

Hymnus in postulatione pluviae. 27

Squalent arva soli pulvere multo, Pallet siccus ager, terra fatiscit, Nullus roris honos, nulla venustas 4 Quando nulla viret gratia florum. Tellus dura sitit, nescia roris,

Fons iam nescit aquas, flumina cursus, Herbam nescit humus, nescit aratrum, 8 Magno rupta patet turpis hiatu. Fervens sole dies, igneus ardor

Ipsas urit aves, frondea rami
Fessis tecta negant, pulvis arenae

12 Sicco dispuitur ore viantis.

16

Ventis ora ferae, bestia ventis,
Captantesque viri flamina ventis.
Ventis et volucres ora recludunt,
Hac mulcere sitim fraude volentes.
Foetus cerva suos, pignora cerva,

Doch gegen sie thut Petri Mund

Des Wunders Kraft und Zeichen kund,
Und zeigt, nach Joels Zeugniß, frei,
Wie falsch der Falschen Rede sei!

Gott Vater, Dir sei Ruhm 2c.

Bittgesang um Regen.

Die Flur erstarrt in Sommergluth und Staub, Der Grund erklafft, sengender Dürre Raub, Kein Tropfen Thau erquickt das öde Land, 4 Der Blüthen Duft, der Wiesen Anmuth schwand. Die Erde dürftet, allen Thaues baar,

Die Quelle sieget, Fluß und Ströme gar, Der Acer kennt nicht Pflug noch Saaten mehr, 8 Und gähnt zerborsten, wild und wüst umher.

Der Sonne Strahl entfendet glüh'nden Brand,
Hinstürzt der Vogel und des Laubdaches Wand
Läßt müde Wandrer, denen staub'ger Schmuß

12 Die trockne Lippe decket, ohne Schuß.

16

Der Thiere Schaar gesperrten Mundes steht,
Vom heißen Hauch des Windes angeweht,
Und offen hält der Vogel ihn im Flug,

Den Durst zu stillen, leider! nur ein Trug!
Der flücht'ge Hirsch mit seinen Jungen dort

Foetus cerva siti fessa recusat.

Foetus cerva pios moesta, relinquit, 20 Quaesitam quoniam non vehit herbam. Venerunt iuvenes, pocula noti Quaerentes putei, lymphaque fugit, Et vasis vacuis tecta revisunt, 24 Fletus, heu! proprios ore bibentes. Bos praesepe suum linquit inane, Pratorumque volens carpere gramen, Nudam versat humum: sic pecus omne 28 Fraudatum moriens, labitur herbis. Radices nemorum rustica plebes Explorat misero curva labore, Solarique famem cortice quaerit, 32 Nec succos teneros arida praestat. Hanc peccata famem nostra merentur, Sed merce propria Christe faveto, Quo culpa gravior gratia maior 36 Iusti supplicii vincla resolvat. Iam coelos reseres, arvaque laxes Fecundo placidus imbre rogamus; Heliae meritis impia saecla

40 Donasti pluvia: nos quoque dones!

Aeterne Genitor gloria Christo
Semper cum Genito sit tibi Sancto
Compar Spiritui, qui Deus unus

Pollens perpetuis inclyte saeclis !

Weis't durstermattet alle von sich fort,

Und späht umher in mühsam wilder Flucht, 20 Und findet nicht die Nahrung, die er sucht.

Es stürzt der Jüngling nach der Quelle Rand,
Doch seine Labe ach! verschlang der trockne Sand;

Die Becher ruhn zerstreut in Ried und Gras,
24 Nun feuchtet sie, ach! nur der Thränen Naß.
Vergebens zieht die Heerde aus dem Stall,
Der Wiesen Kraut gewöhnt zu rupfen all',
Doch ach! o Grauen! alles nackt und leer,
28 Verendend wankt sie auf der Trift umher.
Der Bäume Wurzel gierig sie benagt,

Und sucht und schnauft und mühet sich und plagt Gekrümmten Gang's sich an dem trocknen Schaft, 32 Doch dürres Reis gewährt nie süßen Saft! So straft der Hunger unser fündig Thun, Doch Du, o Herr, verleih in Gnaden nun, Weil größer als die Sünden Deine Huld, 36 Der ächten Buße Lösung aller Schuld! Des Himmels Schleußen öffne Deine Hand Und gieße milden Regen auf das Land; Auf Elis Flehn gabst Du verderbter Zeit 40 Den Regen einst: O Herr! gib ihn uns heut!

Urew'ger, Dir erschalle Lob und Dank,
Imgleichen auch dem Sohn in hellem Klang.
Und mit dem Geist, dem heil'gen, allezeit

Dreieiniger Gottheit bis in Ewigkeit!

Hymnus in postulatione serenitatis. 28

Obduxere polum nubila coeli,
Absconduntque diem sole fugato,
Noctes continuas sidere nudas
4 Et lunae viduas carpimus olim.
Aether dira micat igne corusco,
Concussoque tremit cardine mundus,
Coeli porta tonat, ruptaque credas
8 Axis aetherei vincla resolvi.
Excrescunt pluviis aequora ponti
Nec fines proprios iam freta norunt,
Terrarum medio fluctuat unda,

12 Errabunda secat arva carina.
Portus nauta suos, littora nauta,
Secessusque suos nauta requirit,
Hospes nauta satis, vitibus hospes,
16 Messes nauta supernavigat hospes.
Flentes agricolae culta relinquunt,
Spectant naufragium triste laboris,
Messis laeta natat, semina census:
20 Nati, tecta, pecus arvaque migrant.
Cernas alta domus culmina ferri,
Mutatisque locis culmina poni,
Moestas inter aves ludere pisces,

24 Pisces in tremulis ludere tectis.
Eversa videas arbore nidos,

« السابقةمتابعة »