صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

mine sanete, pater omnipotens , aetferte Deus'per Cbristum dominum hostrum. Qui áscendens super omnes coelos sedensque ad dexteram tuam promissum Spiritum sanctum hodierná díe ¡n filios adoptionis effudit: Quapropler profusis gaudüs totas in orbe lerrarum mundus exullat: sed et supernae virtutes atque angelicae potéstá— tes hymnum gloria; tuae concinunt sine fine dicentes:

Sanctus, sane tus, sanctus, dominus Deus sabaot h:

Pleni sunt coeli et terra gloria" tud.
Hosanna in excelsis.

Benedictas qui venit in nomine domini.
Hosanna in excelsis.

Te igitur, clementíssime pater, per Jesum Christum iilium tuum dominum nostrum sup— plices rogamus ac pe tí mus, uti accepta habeas et benedicas haec ® dona, haec 8J munera, haec SÉt sancta sacrificia ¡Ilibata: in primis quae tibí offürimus pro ecclesiá tuá sanctá eatholica: quam pacificare, cüstodire, adunare, et regere digné— ris toto orbe terrarum una cum famulo tuo papa nostro N., et antistite nostro N., et rege nostro N., et omnibus orthodoxis^ atque eatholica: et apostolicae fidei cultoribus.

Memento, domine, famulorum famularumque t'úarum {ora por los vivos de su particular intencion un breoe rato): et omninmcircumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota deVotio: pro quibus tibí oíFerimus * vel í|»i tibi ofFerttnt hoc sacrifi— cium laudis pro se suisque omnibus, pro redcmptíone animarum suarum, pro spe salutis et in— columitatis suas, tibique reddunt vola sua aeternO Deo vivo et vero. Gommunicantes,

.Sábado santa.

et noctem sacra! issimam celebrantes resurrectionis domini nostri Jesu Christi secundum carncm, sed et memoriam venerantes in primis gloriosas semper virginis Marias genitriris ejus— dem Dei et domini nostri Jesu Christi; Sed et &c.

Sábado tn/raóctaüa de Pentecostés.

'et diem sacratissimum pentecostes celebrantes, quo Spiritús sanctus apostolis innumeiis linguis apparuit; sed et memoriam venerantes in primis gloriosae semper virginis Marias genitrrck Dei et domini nostri Jesu Christi; Sed et &c.

En los otros sábados de órdenes.

et memoriam venerantes in primis gloriosas semper virginis Marias genitricis Dei et domini nostri Jesu Christi-;

Sed et beatorum apostolorum ac marty.Tom tuorum Petri et Pauli, Andreas, Jacobi, Joannis, Thomae, Jacob!, Philippi, Hartholo— maei, Mallhaei, Simonis et Thaddei, Lini, Clet¡, O. 'mentís, Xyst¡, Cornelii, Cypriani, I^aurentii, Cbrisogoni, Joannis et Pauli, Cosmae ct Dimiani, ct ominara sanctonim luorum: quorum meritis prccibusqiie concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per cumdem Christum doniinum nostrum. Amen.

Hanc igilur oblationem servitutis nostraescd et cunctas familiae tuae:

Sábado santo y de Pentecostés.

•Quam tibí offerimus pro hís quoque quos regenerare digualus es ex aqua et Spiritu sanelo tribiiens cis remissionenl omnium peccatorum*

QuÉesumus, domine, ut placatus accip'as, diesque nostros in lua pace disponas , alque abselerná damnatione nos eripi, et in electorum luorum jubeas grege numerar¡. Per Christum dominum nostrum. Amen.

Quam oblalnnem tu Dcus in omnibus quaesumus benedictam ©, adscriplam 83, ratam 8S, rationab'lem acceptabilemque facere digneris; ut nobis corpus ® ct sanguis S8 fiat dilectissimi fi— lii lui domini nostt-i Jesu Christi:

Qui pridic quam pateretur, accepit panem ín sanelas ac venerabiles manus suas, et clevatis oculis in ccel'jm ad te Dcum patrem suum omni— potentem , tibi gratías agens benedixit 8Ü, fregit. deditque discípaHs suis dícens: Accipite , et manducate ex hoc omnes:

Hoc est ernm corpus meum: Simili modo postquam coenatum est, accipiens et hunc praeclarum caiicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agcns be— nedixit 83 7 deditque discipulis suis dicens: Accipite et bibite ex eo omnes: Hic est enim calix sanguinis mei, noví et aeterni tcstamentí: mysterium fidci: quipro vobis et pro mullís cffundetur in remissionem peccatorum. Haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam facietis.

Unde et memores, domine, nos servi lui, sed et plebs tua sancta ejusdem Christi filii tui domini nostri tam beatae passionis, nec non et ab inferís resurrectionis , sed et in ccelos gloriosae ascensionisofferimus prEeclarae majestad tute de tuis donis ac datis hostiam 83 puram, bostiam 83 sanctam, hostiam 83 immaculatam, panem 83 sanc— tum vitae aeternae , et caiicem 83 salutis perpetuae.

Supra quae propitio ac sereno vultu respice— re digneris, et accopta hnbere, sicuti accepta ha— bere dignatus es munera pucri tui justi Abel, et sacrificium patriarchae nostri Abraha;, et. qund tibi obtulit summus sacenlos tuus Melchisedcch, sanctum sacrificium immaculatam bostiam.

Supplices te rogamus, omnipolens Dcus, juLe haec perfcrrí per ftianus sancti angelí tai in sublime altare tuum in conspectu divina majestatis tune, ut quotquot ex hac altaris participatione sacrosanctum (ilii tui Corpus 8 et sanguinem 8 snmpserimus omni benedictione coelesti et gra— tia replcamur. Per eumdcm Christum dominum nostrum. Amen.

Memento etiatn, domine, famulorum fa— mularumque tuarum N. et N. (ora un breve rato por los difuntos de su intencion) qui nos praecesse— runt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis.

Ipsis, domine, et omnibus in Christo quies— centibus Iocum refrigerii lucís et pacis ut indulgías deprecamur. Per eumdem Christum dominum nostrum. Amen.

Nobis quoque peccatoribus famulis tuis de multitudinc miserationum tuarum sperantibus partem aliquam et societatem donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martyribus, curn Joanne , Stephano, Mathiá , Barnabd , Igna— tio, Alcxamlro, Marcellino , Petro , Felicitate, Perpetuá, Agathá, Lucia, Agnete, Cteciliá, Anastasiá et omnibus sanctis tuis; intra quorum nos consortiuni non aestim'ator meriti sed venias, quaesumus , largitor admitte. Per Christum dominum nostrum:

Per quem haec omnia , domine , semper bona creas, sanctiíicas 8, vivificas 8, benedicis 8> et praestas nobis.

Per ipsum 8, et cum ¡pso 8, ct in ipso 8

« السابقةمتابعة »