صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

est verum: Rcspondit Jesus, et dixit eis: Etsi cgo perhibeo testimonium de meipso, verum est testimonium meum, quia scio unde venio , et quó vado. Vos secundum carnem judicatis: ego non judico quemquam: Et si judico ego, judicium meum verum est, quia solus non sum; sed cgo et qui misit me, Pater. Et in lcge vestrá scriptum est, quia duorum hominum testimonium verum est. Ego sum qui testi— monium perhibeo de meipso; et testimonium perhibet de me, qui misit me, Pater. Dicebant crgo ei : ubi est Patcr tuus? Respondit Jesus: Nec me scitis, nec Patrem meum : si me scire— tis, fursitán et Patrem meum sciretis. Haec verba loculús est Jesus in gazophylacio docens in templo; et nemo apprehendit eum, quianeedum venerat hora ejus.

'Sábado santo.

Sequentia sancti evangelii secundum Malthmum (cap 28 á v. 1).

Vespere autem sabbati, quae lucescit in prima sabbati, venit Maria Magdalcne et altera Maria videre sepülcrum. Et cccc terremotus factus est magnus: Angelus enini Domini des— cendit de coelo, et acccdcns revolvit lapidem, et sedebat super cuín. Erat autem aspectus ejus sicut fulgur, ct veslimentum ejus sicut nix. Prae timore autem ejus exterriti sunt custodes, et íactí sunt velut mortui. Respondens autem angelus dixit mulieribus: Nolite timere vos: scio enim, quod Jesum qui crucifixus est quaeritis. Non est hic: surrexit enim, sicut dixit. Vcnite, et videte locutn , ubi positus erat dominus. Et citó euntes dicite discipulis ejus , quia surrexit, et ecce praecedit vos ih (ialilaeam. Ibi eum videbitis: ecce praedixi vobis;

Sábado de las témporas de Trinidad.

Sequentia sancti evangelii secundum Lucam (cap. 4 á v. 38).

In ¡lio tempore: Surgens Jesus de synagogá íntroivit in domum Simonis. Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus, et rogaverunt illum pro ed. Et stans super illam, imperavit febri: et dimisit illam. Et continuo surgens ministrabat illis. Cum autem sol occidisset, omnes qui habebant infirmos variis la'nguoribus, ducebant ¡líos ad cum. At ille singulis manus imponens curabat eos; Exibant autem daemonia á multis clamantia et dicentia: Quia tu es Filius Dei: et increpans non sinebat ea loqui, quia seiebant ipsum esse Christum. Factá autem die egressus ibat in desertum locum , et turbae requirebant eum, et venerunt usque ad ipsum, et detinebant illum, ne discederct ab eis. Quibus ille ait: Quia et aliis civitatibus oportet me evangelizare regnutn Dei, quia ideo missus sum. Et erat praedicans in synagogis Galilaeae.

Sábado de las témporas de Setiembre»

Sequentia sancti evangelii secundum Lucam (cap* i3 á v. 6).

In illo tempore: Dicebat Jesus turbis hanc sitnilittrdinem: arboretn íici habcbat quídam planta la m in viueá suá: et venit qnaerens fructum ín illa , et non invenit. Dixit autem ad cttltoreita -vincae: Ecce anni tres sunt, ex quo venio quaercns fructum in ficulneá hác, et non invenio. Succide crgo iNam: ut quid etiam terram occupat? At ilie respondens dicit illi: Domine, dimitte illam et hoc anno, usque dum fodiam circa illam, et mittam stercora: Et siquidem fccerit fructum: sin autem in faturum surcides eam. Erat autem docens in synagogá eorum-sabbatis. Et ecce mulief qnae babebat spiritum infirmitatis annis decem et octo: et erat inclinala^ nec omnlnopote— rat sursúm respicere. Qnam cum videret Jesús, vocavit eam ad se, et ait illi: Mulier, dhnissa esab infirmitate tuá. Et imposnit Mi manus, eft confestim erecta est, et glorificabat Deum. Respondens autem archisynagogusindign'ans quia sabbato curasset Jesus, dicebat turbae: sex dies sunt, in quibüs oportet operari: ín his ergo ve— nite, et euranmu, et non in die sabbati. Respon¿era autem ad illum Dominas dtxit: Hypocritae unusquisque vestrum sabbato non solvit bovem Id a ni aut asinum á prassepío, et ducit adaquare? Hanc autem filiam Abrahae quam alligavit satanas, ecce decem et octo annis, non oportait solvi á vinculo isto dic sabbati? Et cum haec diceret, erubcsccbant omnes adversarii cjus, et omitís populus gaudebat in univcrsis, quae gloriosé fiebant ab eo.

§. XI.

DE LA ORDENACION DE LOS PRESBITEROS.

Están preparados el óleo de catecúmenos, nn cáliz con vino y agua, una patena con hostia sobrepuesta, palancana y jarro con agua y una miga de pan, para lavar y limpiar las manos, Ya se dijo lo que ha de llevar cada ordenando (pág. 4o). Antes del verso con que concluye el tracto (ó del Da virtufis merilum de la secuencia de Pentecostés en las órdenes de aquellas témporas) pasa el señor obispo con mitra á sentarse en la silla delante del altar, y el arcediano dice:

Accedanl qui ordinandi sunt ad ordfuem preshyteratus,

Acérquense los que están para ordenarse de presbiteros. \

Se pasa la lista sin hacer mencion del titulo, y cada uno al ser nombrado responderá: Adsum: y se van colocando frente al señor obispo, en línea ó formando un semicirculo. Estando asf en pie, el arcediano los presenta al prelado diciendo:

Reoerendissime Pater, postulal sanela mater ecclesia catholica, ul hos prcesentes diuconos ad onus preslylerü ordinetis.

Reverendisimo padre, la santa iglesia católica nuestra madre os pide, que á estos diáconos que están presentes los ordeneis para el cargo del presbiterado.

El señor obispo: ¿seis illos esse dignos?

¿Sabes que sean dignos?

Arcediano: Quantum humana fragilitas nos— se sinil, et scio et testificar ipsos dignos esse ad hujus onus ojficii.

En cuanto á la fragilidad humana es dado conocer, lo sé; y puedo atestiguar que ellos son dignos para el cargo de este oficio.

Señor obispo: üeo gratias.

Gracias al señor.

Y hace esta intimacion aj clero y pueblo: Quoniqm fratres charissimi, &c.

"Ya que, hermanos carísimos, una misma es la razon de creerse seguros ó en peligro el piloto que gobierna la nave y los que van en ella, justo es se pida igualmente el parecer de aquellos que tienen un interes comup. De aquí es que no en vano establecieron nuestros padres, que tambien se consultase el pueblo sobre la eleccion de los que habian de ser destinados á ejercer y dirigir las funciones del altar: porque á veces

« السابقةمتابعة »