صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Et famulos tuos &c. (como al fin sin otra alguna oracion).

Sábado de las témporas de Trinidad.

i." Ut arcepta tibi sint, domino, nostra jcjunia, praesta nobis quxsumus hnjus muncrc sacramcnti purificatum tibi pectus ofFcrrc.

Pro ordinatis.

'*

Tu'ts, quaesumus domine, operare mysteriis; ut. bsec tibi munera dignis mentibus offeramus. Per dominum nostrum &c. (como en las de Adviento),

Contra persecutores ecclesia.
Oremos. *

Protege nos, domine, tuismysteriis servientes, ut divinis rebus inhaercntes ct corporc tibi famu lémur ct metí le.

Et famulos tuos &c. (como al fin en las da setiembre).

'-. Sábado de ¡as témporas de setiembre*

i.* Concede quaesumus, omnipotens Deus, nt oculis tuae majestatis manas oblatum et gratiam nobis devotionis obtineat, et effectum beata pcrennilatis acquirat.

Pro ordinati's.

Tais, qaxsamus domine, operare mystcriis; ut hcec tibí munera dignis mentibus offeramus. Per dominum nostrum Jesam Christum filiam taum qui tccum vivjt et regnat in unitalc Spiritus sancti Dcus per omnia saecula saeculorum. Jff, Amen. . .,

Ad poscenda sufragio sanctorum.

Oremos.

Exaudí nos , Deas salutarís noster , ut per hnjus sacramenti virtutem a cunctis nos mentís et corporis hostibus tucaris , gratiam tribuens in preesenti et gloriam iu futuro,

3." Ad libitum: podrá ser Pro omni grada ecclcsiic.

Da famulis tuis, domine, indulgentiam peccatorum , consolationem vitae , gubernationem perpetnam, ut Ubi servientes ad tuain jugiter misericordiam pervenire mcreantor.

^ En tal vigilias de apósteles (i).

Apostolici reverentiá culminis offerentes tibí sacra mysteria, domine quxsumus; ut beati (Thoihae vcl Mathiae) apostoli tui, (vcl bcati Matthaei apostolí tui et evangelista?) suffragüs, cujus natalitia praevenimus, plebi lüa scmper el sua rota depromat, et desiderata perripiat.

El famulos tucs papan nostfum N. , antistitem nostrum N. (2), rrgem nostrum N., reginam et principem cum prole regid, populo sibi commisso et exercitu suo ab omni adversitale cus

(1) En las vigilias de santo Tomás san Matías y san Mateo la segunda oracion será de la vigilia: y tercera laque viene por segunda sin otra mas. Las commemorjciones de octavas ó santos simples se hacen en la misa del dia. La de órdenes (no siendo en extra témpora) ha de ser siempre la ferial, aunque no se celebre en Va catedral, sino en el oratorio del palacio episcopal, ó en otra i°lesia.-S. R» C. 11 jul. i^3g.=ai inart. 1744'^Cabalieri in App. lom. 4* decr. in ord 4*5.

(3) El obispo que se ha de nombrar es el propio de aquel territorio y no el solo titular in partibus infidelium, aunque sea el ordinario del lugar.

Nada Se ha de variar en la peroracion Et fámulos aunque se hayan dicho las oraciones A cundís ó Ecclesice: pues las que vienen al fin del misal para estos casos no consta estén autorizadas por decreto de la congregacion de ritos, sin el que ninguna variacion se puede introducir. S. B.C. «3. mart. 1804.

todi: pacem ct salutem nostris conceile tcmporibus, ct ab ecclesiá tuá cunctam repelle ncquitiam: et gentes paganorum et haeretieorum dexterae tuae potentiá conlerantur: et captivos rhristianns, qui ¡n saracenorutn potpstate detinentur, tuá misericordia liberares ct friirtus terrae dare ct conservare dignerís. Per dominum nos [ruin JeSuhi Chi'istmn filium tuum, qui (ecum vivit et regnat in oiiitatc Spiriius candi, T>eus

yt. Per omnia scecula saeculorum (i). IJ;'. Amen.

jf. Dominas vobiscum. IJf. Et cam .«¡pirita luo. Sursum corda. Habemus ad dominum. G ra lias agamus domino Dco nos Ir o. I^i Dignum ct justum est.

Prefacio común para las témporas de Adviento jr de setiembre.

Veré dignum ct justum est, requum ct salatare nos tibi semper ct ubique gratias agere domine sanete, pater omnipotens, aeterne Dcus.

En las dos de cuaresma.

♦Qui corporal! jejunio vitia comprimís, men* tcm elevas, Virtutem largiris ct premia *

(i) Lo que canta el señor obispo, lo dicen los nuevos ordenados en voz baja.

Per Chrisfam damínnm nostrum. Per quem majestatem luam laudant angeli, adoranl domina1 iones, Ircmunt polestales: rceli coelorumquc virtulcs ac beata (i) seraphim seria cxullatione concelebrant. Cum quibus ct nostras voces ut admilli jubeas deprecamur, supplici confessio— ne dicen les:

Prefacio en el sábado santo.

Vere dignum ct jnsfum est, cequum et salutare te quidem domine omni temporc sed in hác potissimum norte gloriosaús praedicarc, ruin pascha nostrum immolalus est Christus: Ipse cnim verus cst agnus, quí ¿bstulit peccala mnndi: Qní morlcm nostram moriendo destruxit, ct vitam resurgendo repara vi t. El ideo rum ange— lis et archangelis, rum llironis ct dominationibus, cumque omui militi.1 coelcstis excrcitus hyranum glorias tuae canimus sinc fine Vicentes:

En ¡as témporas de Trinidad ó infraoctava ds Pentecostés.

1 > , , ¿\ 'j 1 . i

Veré dignum Ct justum est, sequfum «t salutare nos tibi semper ct ubique gratias agere, do—

(a^ B nln rerttphim. Se ha «le entender callado agmina; pues seraf/him es «ti plural del género masculino asi en latín como en hebreo, y no puede concertar con el beata. . .... ...

« السابقةمتابعة »