صور الصفحة
PDF
[ocr errors][merged small]

Oberestiu magenchraft,
vater aller diner schaft,
scouwe an dine christenheit,
wariu hêriu gotheit.
dizze opfer daz wir dir hie tuon,
dáz ist din ainborn suon.
enphahe, wise vaterheit,
dines Christes sunhait.
bedenche bi dir selben in
unde bedenche ouch uns an im,
in bi diner gothait,
uns bi sîner mennischait.
sin gothait diu ist mit im din:
unser ist diu liche sin;
und ist iedoch daz unser din:
dù là dac din unser sân.

Er samenot unser mennischait an sich zuo diner gothait, daz wir sîn mit im gemaine, als er ist mit dir alaine. unser bilde er an sich nam: dâ bi er dich an uns erman. er gab uns ze wandeln sich, daz wir bi im manen dich. daz er des unsern nam an sich, im ze lîbe und och ze lich, . daz gab er ups ze niezen wider dàz im niht entwüehsen sîniu lider. wir sin mit samt im ain vlaisch lich unde gebain ; und daz daz von im muoze leben, dem ruoche er sinen gaist ze geben.

Alsô samenot er chunnescaft
zwiscen im und siner scaft.
dâ von die rehten sint
sine bruoder unde sîniu chint,
mit im ain gaist unde ain muot,
vlaisch gebaine unde bluot,
erben unde siptail,
getailen an dem erbetail.
unser herre Jesu Christ
din sun von nâtûre ist:
so gab uns diu milte sin
daz wir süne von gnaden sin.
swie wir daz ellende noch
mit sunden bůwen, so ist iedoch
der uns vertilige unser mail
ze himele unser sipetail.
dů ruohte unser opher sin
von der magenchrefte din:
von diu nim von uns vürguot
hie sine lich und sin bluot.
wir vinden niht geliches dem,
daz vor dinen ougen zem
und unsern sunten wider wege
ûf dises ellendes wege.
enphảhe ez von des priesters hant
und wis bi im dar an gemant
daz ez dir gename si.
durch die dine namen dri
habe ûf dines zornes slac,
den wir arnen naht unt tac.

Wir bieten vür ze scherme den der den zorn dir beneme. up din güete mach gezürnen nihtne sô si solle måsen siht, t.184 posto per die er ze phande trait, 40208 889 28 27 der durch uns die martere fait.ie bliche sine vrische wunden an. hitta unde bedenche wol dar an 1974 party

[graphic]
[ocr errors]

Verlih uns solhe sãlicheit
daz wir mit rehter jnnercheit
sine martere im gehugen:
wand wir an dich nine mugen.
ouch bite wir dich, hêrre,
durch der wandelunge ère,
unde sich dizze opher tuot
ze Christes liche unde bluot,
ze sålde aller christenhait:
dû wende uns elliu unsriu lait,
unde swaz an uns allen
gedanche unde willen
werche unde worte
wider dine vorhte
und wider dinen willen ist,
daz wende uns durch den dinen Christ,
der innechlicher ewechait
updę áiner waren gotehait
in der hailegen gaistes ainunge
ze rehter ebenheftunge
mit dir ist ein nômen
von ewen zêwen. ÅMEN.

XLVII.
SE G E N.

MILSTÄTER BLUTSEGEN.

Der heligo Christ wart geboren ce Betlehem, dannen quam er widere ce Jerusalem. då ward er getoufet vone Johanne in demo Jordâne. Duo verstuont der Jordânis fluz

[blocks in formation]

Job lag in dem miste.
er rief ze Criste,
er chot «du gnädige Crist,

t o his
du der in demo himile bist,
du buoze demo mennisken des wrmis. N.
Durch die Jôbes bete
die er zuo dir tete,
doer in demo miste lag,
doer in demo miste rief
zuo demo heiligin Crist.
der wrm ist tôt,

tôt ist der wrm. Kiriel X K Pat. n. tribus vicibus. or. Actiones nras. qs. dne. a.

B. AUS S. LAMBRECHT.

Jób der hérre lach in miste,
rief ûf ze Christe, sive, inni
mit eiter bewollen:
die maden im ûz wielen.
des buozte im der hailige Crist.

[ocr errors][merged small]

Ich slief mir hint suoze
datz mines trehtins fuozen.
daz heilige himelchint,
daz si hiute min frideschilt!
daz bat mih hiute ûf stân.
in des genade wil ih gân
unde wil mih gurten
in des heilegen gotes worten,
dáz mir allez daz holt si
daz in deme bimel si,
diu sunne und der mâne
unde der tagesterne scône.
mins gemuotes bin ih balt:
hiute springe ih, hêrre, in dinen gwalt.
sante Marjen lichemede
daz si min fridhemede!
åller miner viende wafen
diu ligen unde slâfen
und sin also palwahs,
als wære miner vrouwen vahs
dô si den heilegen Christ gebære
und doch ein reiniu meit wäre.
mîn houbet si mir stælin:
dehein wafen snide dar in.

« السابقةمتابعة »