Belgïsch museum voor de nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaterlands, uitg. door J.F. Willems

الغلاف الأمامي
Jan Frans Willems
1839

من داخل الكتاب

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 409 - Donee ego vixero. Juxta crucem tecum stare Te libenter sociare, In planctu desidero. Virgo, virginum praeclara, Mihi jam non sis amara, Fac me tecum plangere. Fac, ut portem Cnristi mortem Passionis fac consortem, Et plagas recolere Fac me plagis vulnerari Fac me cruce inebriari et cruore Filii.
الصفحة 409 - Eia Mater, fons amoris ! Me sentire vim doloris Fac, ut tecum lugeam. Fac, ut ardeat cor meum In amando Christum Deum Ut sibi complaceam.
الصفحة 79 - Ie duchte begrijp van onsen ghebuere. Here . ie soude u bidden gherne , Segt hem , dat hijs hem set tonberne , Ende mi sijnre minnen verdraghe, 40 Eer iet minen vrienden claghe, Daer mochte af comen paerlement. Te vele soe wandelt hi hier omtrent.
الصفحة 78 - GBI hebt ghehoert, te meneger stonden , Dat vrouwen wisen raet vonden Te Haerlem , oft in anderen steden : Nu hoert wat een joncfrouwe dede. 5 Si was een ertsche creatuere : Op een huys , dat hoghe muere Hadde , daer was si besloten in. Haer vader peinsde , in sinen sin , Dat hi verwaren woude haer ere 10 Des quam een ridder of een jonchere , Diese aen hem te wive sochte, Ende hise teren bringhen mochte ; Daerom dede hise sijn allene, Dat si met man neghene 15 Gheselschap en mochte hantieren.
الصفحة 82 - Si peinsde berde wisen raet ; Si ontboet met enen bode Den broeder, dat hi om gode Comen soude daer si was. Die broeder sat ende las , 145 Ende leide sine boeke neder, Ende ghinc ter joncfrouwen weder. Si bieten willecome sijn.
الصفحة 409 - Passionis ejus sortem Et plagas recolere. Fac me plagis vulnerari, Cruce hac inebriari, Ob amorem Filii. Inflammatus et accensus Per te, Virgo, sim defensus In die judicii. Fac me cruce custodiri, Morte Christi praemuniri, Confoveri gratia.
الصفحة 79 - ghi hebt mesdaen , Al daer ghi waert in deser weken Ter joncfrouwen , die ghi wilt spreken : 55 Si es die uwes niet en gaert, Ende doet u bidden dat ghijs ontbaert.
الصفحة 430 - Daar de Zoon doornageld hing , En haar in 't verzuchtend harte , Overstelpt van wee en smarte , Een doorborend slagzwaard ging. Hoe bedrukt , hoe neergeslagen , Moest die zegenrijke klagen , Om Gods eenig kind , haar Zoon : Ach ! hoe streed zij, ach ! hoe kreet zij , En wat...
الصفحة 433 - Innig deelcn in uw smarte; Met u snikken om dien zoon ! Mocht het in zijn liefde blaken ! Mocht ik tot zijn kruis genaken Met een innig rouwbetoon ! Gy, Gekruiste! zie Gy neder! Gy, voor wie U mint, zo teder!
الصفحة 409 - Me sentire vim doloris / Fac, ut tecum lugeam. Fac, ut ardeat cor meum / In amando Christum Deum / Ut sibi complaceam. Sancta Mater, istud agas / Crucifixi fige plagas / Cordi meo valide.

معلومات المراجع