صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

et ... Roskildensi Episcopis pallium de corpore Beati Petri sumptum, vt. illud tibi vice nostra iuxta formam quam eis mittimus, ipsi vel eorum alter

t & tradant, & a te juxta formam quam similiter eis dirigimus fidelitatis iuramentum per dictos Canonicum Vpsallensem et Rectorem prouidimus destinandum. Nolentes quod per hoc Lundensi præiudicium generetur, Upsallensibus vero Ecclesiis ius nouum aliquod acquiratur. Tu autem illo intra Ecclesiam tuam illis diebus vtaris, qui expressi in ipsius Ecclesiæ Priuilegijs continentur. Vt igitur signum non discrepet a signato, sed quod geris exterius intus serues in mente discretionem tuam monemus et hortamur attente, quatenus humilitatem et iustitiam dante Domino, qui dat munera et præmia elargitur conseruare studeas, quæ suum seruant et promouent seruatorem, et Vpsallensem Ecclesiam sponsam tuam cures sollicite auctore Domino spiritualiter et temporaliter augmentare. Datum Romæ apud sanctum Petrum Nonis aprilis anno primo.

642.

1278 d. 5 Apr.

Rom. Påfv. NICOLAUS III:s uppdrag till Biskoparne i Linköping och Roskild att öfverlemna pallium till Ärke-Bisk. Jacob i Upsala.

A. 1. d. 93. *) Nicolaus episcopus seruus seruorum dei. Venerabilibus fratribus lincopensi, & Roskildensi, episcopis. Salutem & apostolicam benedictionem. Munus confirmacionis & consecracionis dilectus filius Jacobus electus wpsalensis se rite a uenerabili fratre nostro archiepiscopo lundensi swecie primate optinuisse proponens concedi per nos sibi ) palleum insigne quidem plenitudinis officij pastoralis instancia qua decuit postulauit. a) dilectis filijs andrea canonico wpsalensi & symone rectore ecclesie de giristum 3) procuratoribus suis 4) propter hoc ad nostram presenciam destinatis. Sane postmodum dilecto filio petro canonico lundensi 5) dicti archiepiscopi proponente fore dudum auctoritate indulti apostolici obseruatum. videlicet quod huiusmodi palleum debet eidem archiepiscopo presentari per eum postea electo wpsalensi tradendum. dictisque 6) procuratoribus ipsius Electi )) contrarium asserentibus esse obseruatum a tempore cuius memoria non existit. Nos super hoc de congruo remedio prouidere volentes, uobis per eosdem canonicum wpsalen

*) Efter en af Biskoparne ANUND i Strengnäs och Ketil i Åbo gjord afskrift, utan år och dag. 1) tibi i K. c. 187, dit alla dessa olikheter höra. 2) postulasti. 3) Upsal. Dioc. tillsättes. 4) tuis

5) Procuratore tillsättes. 6) tuisque 7) ipsius electi uteslutes.

sem & rectorem, de quorum fidelitate plenam in domino fiduciam gerimus, palleum ipsum de corpore beati petri sumptum per uos eidem tradendum electo prouidimus destinandum, ab ipsis canonico wpsalensi & rectore iuramento recepto, quod ipsius pallei assignacionem iuxta mandatum nostrum fideliter prosequentur. Quocirca fraternitati uestre per apostolica scripta mandamus, quatinus uos uel alter uestrum dictum palleum de manibus ipsorum canonici wpsalensis & rectoris, debita reuerencia & deuocione suscipientes illud uice nostra eidem electo sub forma quam uobis sub bulla nostra transmittimus assignetis, Recepturi ab eo postmodum nostro & ecclesie romane nomine fidelitatis debite solitum juramentum, Juxta formam quam sub bulla simili uobis mittimus interclusam. Formam autem iuramenti quod idem electus prestabit, nobis per suas patentes litteras eius sigillo munitas, & per proprium nuncium quantocius transmittatis. Nolumus siquidem quod per hoc lundensi generetur preiudicium. vpsalensibus uero ecclesijs jus nouum aliquod acquiratur. Datum Rome apud sanctum petrum, nonis aprilis, pontificatus nostri anno primo.

ämne.

643.

1278 d. 5 Apr. Påfv. Nicolaus III:s Bref till Kanik. Andreas i Upsala och Kyrkoh. Simon i Girista i samma

K. Ca 188. In eodem modo Andreæ Canonico Vpsalensi & Simoni Rectori Ecclesiæ de Piristum Vpsalensis Diocesis. Munųs confirmationis &c. vt in proxima verbis competenter mutatis usque prouidere volentes venerabilibus Fratribus nostris Lincopensi & Roskildensi Episcopis, per vos de quorum fidelitate plenam in Domino fiduciam gerimus palleum ipsum de corpore Beati Petri sumptum, per eos eidem tradendum Electo prouidimus transmittendum, recepto a vobis, quod ipsius pallei assignationem iuxta mandatum nostrum prosequimini, fidelitatis iuramento. Quocirca discretioni Vestræ per Apostolica scripta mandamus, quatenus ad Episcoporum ipsorum præsentiam personaliter accedentes, eis supradictam palleum per ipsos sicut prædicitur memorato Electo tradendum præsentare fideliter studeatis. Volumus autem quod si alterum vestrum medio tempore infirmari, aut alias impediri seu decedere fortasse contigerit, superstes nihilominus dictum palleum iuxta præmissum modum eisdem Episcopis repræsentet, quod si forte vos ambos quod auertat Deus, antequam huiusmodi præsentatio fiat, obire contigerit, præueniatis opportuna sollicitudine horam mortis, ipsumque Palleum apud Cathedralem vel religiosam Ecclesiam illius loci, vbi vos Omnipotens Deus de hac vita vocauerit, deponatis fideliter dictis Episcopis, iuxta formam vobis traditam sicut mandauimus quantocitius fieri poterit assignandum. Nolumus autem quod per hoc Lundensi generetur præiudicium, Vpsallensibus vero Ecclesiis ius nouum aliquod acquiratur. Datum ut supra. dilectorum fratrum nostrorum ac venerabilium patrum domini Jacobi vpsalensis Electi & domini Henrici Episcopi lincopensis, nec non dominorum Johannis phillippi, & Phillippi Legiferi qui huic, donacioni presentes fuerunt presentibus duximus appendendum. affuerunt eciam ordinacioni huic. testes predicte donacionis qui uulgariter dicuntur fastær. Dominus Johannes Karlsun, dominus Ærlandus Jsraelsun. dominus Thorstanus Thiælwæsun, dominus Phillippus finuithæ sun. Býrgerus Phillippi. & Thomas de Hahabý qui predictam ordinacionem pronunciauit esse legittime factam secundum leges terre & consuetudines approbatas. Datum Dræbro anno domini Millesimo Ducentesimo septuagesimo octauo kalendis Junij.

644.
1278 d. 4 Maj.

Sandom. Kon. Magnus I:s Bref om Calmare Sockens förening med Dekanatet i Linköping.

B. 3: roo. Omnibus presentes litteras inspecturis M. dei gracia Rex sueorum salutem in domino Nouerint vniuersi nos ius patronatus quod actenus Calmarnie vsi fuimus coram domino lincopensi resignasse et specialiter admisisse quod dicta ecclesia perpetuo annectatur decanatuj lincopensi In cuius rei testimonium litteras presentes sigillo nostro duximus sigillandas datum sandum Anno dominj M°CC°LXXVIII Jn Crastino inuencione crucis sancte.

NU

645.
1278 d. i Jun.

Örebro. Kon. Magnus I:s Gåfvobref på Sigarsö till Bisk. Arund i Strengnäs.

A. 3. g. 1: 4. *) Uniuersis christi fidelibus presentes litteras inspecturis. M. dei gracia Rex sweorum. Salutem in omnium saluatore Tenore presencium constare volumus tam presentibus quam futuris quod Nos ex consensu dilectorum fratrum nostrorum. Domini. W. quondam Regis sweorum jllustris & domicelli. B. archidyaconi lincopensis curiam sýharsø cum agris, pratis, siluis, piscacionibus, molendinis & colonis ac omnibus aliis attinenciis mobilibus & inmobilibus venerabili patri domino Anundo Episcopo strengenensi ac suis successoribus canonice substituendis perpetuo possidendam liberaliter assignamus legali sollempnitate secundum consuetudinem terre vulgariter festis legittime precedente, Promittentes firmiter eidem quod dictam curiam a quouis impetitore liberabimus, transferentes in ipsum & prefatos successores, nomine ecclesie strengenensis dominium & omne ius, quod nobis racione proprietatis competebat vel competere potuit in eadem, concedentes sibi & memoratis, successoribus liberam facultatem, supradictam curiam pacifice possidendi, vendendi, commutandi, vel alio quoquo modo pro sue libito voluntatis ordinandi, In cuius rei testimonium sigillum nostrum vna cum sigillis

[ocr errors]

*) En vidimation af detta Bref från 1305 af K. BIRGER finnes, A. 3. g. 1: 5.

På frånsidan: de acquisicione curie sigharsø.
Sigillen N:o 1-5, 9-11, saknas; de öfrige 3 äro något skadade.

i 646.

1278 d. 17 Jun.

Kon. WALDEMARS å sin dotters INGEGERDS vägnar gifna bref rörande förening af dess gård Hire

saby på Wik bolandet samt jus Patronatus till nämnde kyrka med dess inrättade nya Kanonikat i Linköping.

B. 3: 138. Uniuersis presentes litteras inspecturis W dei gracia Rex quondam sweoruin sal. &c. Presentibus litteris nostro sigillo sigillatis notum facimus presentibus

memorie transmittimus futurorum nos nomine nostro & dilecte filie nostre domine Jngiburgis cui curiam nostram in husabý dictam inter wica in dotem assignauimus habentes plenam & liberam amministracionem omnium bonorum dicte filie nostre admississe, in iure patronatus consessisse quod eccle sia husaby vbi predicta curia est situata Canonie quam in ecclesia lincopensi ex nouo creauimus & quam tempore presenciarum canonice possidet Ingimundus canonicus lincopensis perpetuo annectatur. Datum anno domini Mo.CC. LXX.VIII°, die beati Botulfi abbatis.

647

1278 d. 25 Jun.

Stockholm Kon. Magnus I:s Salubref på 9 örtugsland kronogods i Ekelang i Erla socken till Eskilstuna.

A. 3. l. 1: 3. Vniuersis christi fidelibus presentes litteras intellecturis Magnus Dei gracia Rex sweorum salutem christi fidelibus repromissam. Quoniam propter vite

fra

fragilis breuitatem hominumque labilem memoriam que racionabiliter, acta sunt processu temporis frequenter in dubium reuocantur, nisi in scriptis redacta litterarum. viuacitate ac testimonio fuerint perhennata. Nos harum serie ad pupplicam tam posterorum quam presencium proferimus nocionem. Quod nos terram nouem solidorum in ekelang in ærlæsokn abýring que ad coronam pertinebat cum agris pratis siluis nemoribus pascuis piscariis & quibuslibet suis attinencijs pro iusto precio videlicet viginti marchis vsua. lis monete sancte domui hospitalis beati iohannis baptiste in æskilstunum dimisimus perpetuo posidendam. Transferendo in eiusdem domus fratres dominium & plenam proprietatem dictum predium regendi donandi vendendi obligandi siue quocumque modo voluerint ordinandi pro ipsorum libito voluntatis sublata nobis & nostris successoribus omni facultate sepedictum predium aliquo ingenio repetendi Quia pro tanto curabimus omnimode corone plenam satisfactionem fieri & condignam. Quicumque igitur hanc solucionem siue commutacionem jnfringere vel reuocare attemptauerit partem cum dathan & abýron se nouerit habiturum. ad huius igitur rei euidenciam pleniorem presentes litteras plenius auctorauimus per appensionem sigilli nostri & munimen. Datum stokholmis anno domini. M°.CCo.LXX°VIII° sabbato, diem beati johannis baptiste proximo subsequenti. .

Sigillet bortfallet; gula och röda silkestrådar qvar.

Calmar.

648.

1278 d. 9 Jul. Dekan. Brynolfs gåfvobref på jord i Lagmanstorp i Lungs Socken och en quarn i Bardathorp till Linköpings Domkyrka.

B. 3: 100. Uniuersis presentes litteras visuris seu audituris Brunnulphus decanus lincopensis Salutem in domino sempiternam Vniuersitati vestre constare volumas presentibus Nos lagmazthorp aliud quod est silue vicinius situm in parrochia lung Et molendinum quod est Bardathorp Ecclesie lincopensi

lisse nobis a predilecto consanguineo nostro domino Benedicto Jllustris regis swecie data que tali condicione conferimus ut decanatuj nichilominus ecclesie eiusdem attineant perpetuo permansura In cuius rei testimonium presentes Sigillo venerabilis patris Dominj Jacobi Archielectj vpsalensis & dominj Henricj lincopensis & nostro & aliorum magnatum Regnj volumus Sigillarj Datum kalmarnie Anno dominj M°CC.LXX°VIII, VII° šdus Julij,

[ocr errors][merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »