صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Richard, son of Mr. John Shakspere, was baptized

March 11, 1573. Anne, daughter of Mr. John Shakspere, was buried

April 4, 1579. Edmund, son of Mr. John Shakspere, was baptized

May 3, 1580. Elizabeth, daughter of Anthony Shakspere, of Hamp

ton, was baptized Feb. 10, 1583. . Susanna, daughter of WILLIAM SHAKSPERE, - was baptized May 26, 1983. Samuel * and Judith, son and daughter of WILLIAM

SHAKSPERE, were baptized Feb. 2, 1584. John Shakspere and Margery Roberts, were married

Nov. 25, 1584. Margery, wife of John Shakspere, was buried Oct. 29,

1587. Ursula, daughter of John Shakspere, was baptized

March 11, 1588. Thomas Greene, alias Shakspere, was buried March 6,

1:89. Humphrey, son of John Shakskere, was baptized

May 24, 1590. Philip, son of John Shakspere, was baptized Sept. 21,

1591. Samuel, son of WILLIAM SHAKSPERE, was

buried August 11, 1596. Mr. John Shakspere was buried Sept. 8, 1601.

* This Samuel, only son of the poet, died aged twelve. 3 .

John John Hall*, gent. and Susanna Shakspere, were

married June 5, 1607. Mary Shakspere, widow, was buried Sept. 9, 1608. Gilbert Shákspere, adolescens, was buried Feb. 3,

1611. , . Richard Shakspere was buried Feb. 4, 1612.

* This gentleman was a physician: he married the poet's eldest daughter. John Hall>Susanna, daughter and coheiress

1 of William Shakspere. Elizabeth Hall. Thomas Nash, Esq.

· A daughter. „Sir Reginald Forster, of

Warwickshire.

[blocks in formation]

This descent appears from the old writings in the possession of that family. I am indebted for it to the kind. ness of the Rev. Mr. Whalley, the learned editor of the Works of Ben Jonson.

Thomas

Thomas Queeny and * Judith Shakspere t, were mar.

ried Feb. 10, 1616. WILLIAM SHAKSPERE f, gentleman, was buried

April 25, 1616.
Mrs. Shakspere § was buried Aug. 6, 1623.

* Judith was the poet's youngest daughter.

+ As Shakspere the poet married his wife from Shottery, a village near Stratford, possibly he might become possessor of a remarkable house there, as part of her portion; and jointly with his wife convey it as part of their daughter Judith's portion to Thomas Queeny. It is certain that one Queeny, an elderly gentleman, sold it to Harvey, Esq. of Stockton, near Southam, Warwickshire, father of John Harvey Thursby, Esq. of Abington, near Northampton; and that thc aforesaid Harvey sold it again to Samuel Tyler, Esq. whose sisters, as his heirs, now enjoy it. I Died the 23d.

The poet's widow. She died at the age of sixty-seven,

MONUMENTAL

MONUMENTAL INSCRIPTIONS

. IN THE
QUIRE of the CHURCH

THE

OF

STRATFORD UPON AVON.

Here lyeth interred the body of Anne, wife of

WILLIAM SHAKSPere, who departed this life the 6th day of August 1623, being of the age of 67 years.

Ubera tu mater, tu lac vitamque dedisti Vé mihi pro tanto munere Saxa dabo, Quam mallem amoveat lapidem bonus angelus

orem Exuat ut Christi corpus imago tua, :

Sed nil vota valent, venias citò Christi, resurget Clausa jacet tumulo mater, et astra petit.

Here

Here lyeth the body of John HALL, Gent, he marr. SUSANNA, daughter and coheir of WILLIAM SHAKSPERE, Gent. he deceased November 25, anno 1635, aged 60 years.

Hallius hic situs est medica celeberrimus arte, Expectans regni gaudia læta Dei.

Dignus erat meritis qui Nestora vinceret annis In terris omnes, sed rapit æqua dies,

Ne tumulo quid desit adest fidissima conjux, Et vita comitem nunc quoque mortis habet.

Here lyeth the body of SUSANNA, wife of JOHN

HALL, Gent. the daughter of William SHAKSPERE, Gent. She deceased the ed day of July, anno 1649, aged 66.

Witty above her sexe, but that's not all,
Wise to salvation was good Mistris Hall.
Something of Shakspere was in that, but this
Wholy of him with whom she's now in blisse.

Then, Passenger, ha'st ne're a teare, . .
To weepe with her that wept with all ; .
That wept, yet set her selfe to chere
Them up with comforts cordiall.

Her love shall live, her mercy spread,
When thou ha’st ne’re a tear to shed.

Here

« السابقةمتابعة »